2018
28 Mai 2018
Eisteddfod genedlaethol yr urdd,

brycheiniog a maesyfed

Maes Sioe Amaethyddol Frenhinol Llanelwedd
Beirniadu Offerynnau Taro

13 a 14 Ebrill 2018
YSGOL TRYFAN, BANGOR
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Cwrs Cerddorfa Hŷn ac Ymarferion


15 Ebrill 2018
LLEOLIAD I'W GADARNHAU
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Cyngerdd Blynyddol
Arweinydd y Gerddorfa Hŷn: Dr Dewi Ellis Jones

21 Mawrth 2018
ysgol GYFUN, LLANGEFNI
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Cyngerdd Rhanbarth Môn

15 Mawrth 2018
ysgol TRYFAN, BANGOR
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Cyngerdd Rhanbarth Bangor

14 Mawrth 2018
THEATR SEILO, CAERNARFON
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Cyngerdd Rhanbarth Caernarfon

24 Chwefror - 10 Ebrill, 2018
opera canolbarth cymru - yn cydweithio gydag ensemble cymru
Eugene Onegin
24 Chwefror, Theatr Hafren, Y Drenewydd
28 Chwefror, Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth
8 Mawrth, Pontio, Bangor
16 Mawrth Glan yr Afon, Casnewydd
18 Mawrth Theatr Clwyd, Yr Wyddgrug
21 Mawrth Theatr Brycheiniog, Aberhonddu
29 Mawrth Theatr Ffwrnes, Llanelli
4 Ebrill Theatr y Torch, Aberdaugleddau
10 Ebrill Canolfan y Celfyddydau, Courtyard, Henffordd

GWASANAETH YSGOLION WILLIAM MATHIAS
GRWPIAU RHANBARTH        Ionawr - Mawrth 2018

Dydd Mercher
1600-1730 Tiwtor Rhanbarth Caernarfon
1830-2000 Arolygwr Rhanbarth Môn, Llangefni

Dydd Iau
1600-1730 Arolygwr Rhanbarth Bangor

2017
16 Rhagfyr 2017
CADEIRLAN BANGOR
cerddorfa siambr menai
Cantorion Menai

MESEIA
Handel
GLORIA Vivaldi
Arweinydd: Gwyn L Williams

9 Rhagfyr 2017
EGLWYS St PEDR, RHUTHUN
Cymdeithas Gorawl Llanelwy a Cymdeithas Gorawl Colwyn
MESEIA Handel
Arweinydd:
Trystan Lewis

3 Rhagfyr 2017
Y GANOLFAN, PORTHMADOG
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Cyngerdd Nadolig
Arweinydd y Gerddorfa Hŷn: Dr Dewi Ellis Jones

1 a 2 Rhagfyr 2017
Y GANOLFAN, PORTHMADOG
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Ymarfer ar gyfer y Cyngerdd Blynyddol

29 Tachwedd 2017
ysgol GYFUN, LLANGEFNI
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Cyngerdd Rhanbarth Môn

26 Tachwedd 2017
ysgol SYR HUGH OWEN, CAERNARFON
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Band Symffonig

23 Tachwedd 2017
ysgol TRYFAN, BANGOR
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Cyngerdd Rhanbarth Bangor
yn
22 Tachwedd 2017
ysgol SYR HUGH OWEN, CAERNARFON
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Cyngerdd Rhanbarth Caernarfon

12 Tachwedd 2017 1415
PONTIO, BANGOR
Cyngerdd Preliwd

her cerddoriaeth siambr tudur owen

F
el rhan o raglen arbennig i Radio Cymru
Bydd y cyflwynydd a chomediwr Tudur Owen yn rhoi perfformiad siambr am y tro cyntaf erioed ochr yn ochr a'r offerynwr taro Dr Dewi Ellis Jones

10 -25 Tachwedd 2017
PERFFORMIAD CYNTAF ERIOED
Wythnos yng Nghymru Fydd
OPRA CYMRU
yn cydweithio gydag ensemble cymru
Opera gan Gareth Glyn a Mererid Hopwood
yn seiliedig ar nofel Islwyn Ffowc Elis

10 a 11 Pontio, Bangor
14 Y Stiwt ,Rhosllanerchrugog
16 Theatr Hafren, Drenewydd
17 Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth
21 Theatr Memo, Barri
23 Taliesin, Abertawe
25 Neuadd Dwyfor, Pwllheli

11 Tachwedd 2017
ysgol SYR HUGH OWEN, CAERNARFON
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Symphonic Band

11 Medi 2017
MERCHED Y WAWR LLANWNDA
CANOLFAN FELINWNDA
Noson Agoriadol

Eitemau Unigol

GWASANAETH YSGOLION WILLIAM MATHIAS
GRWPIAU RHANBARTH        Medi - Tachwedd 2017

Dydd Mercher
1600-1730 Tiwtor Rhanbarth Caernarfon
1830-2000 Arolygwr Rhanbarth Môn, Llangefni

Dydd Iau
1600-1730 Arolygwr Rhanbarth Bangor

4 Awst - 12 Awst 2017
EISTEDDFOD GENEDLAETHOL YNYS MÔN
Beirniad Offerynnol


27 Gorffennaf 2017
GŴYL GERDDORIAETH GLASUROL CONWY
NEUADD EGLWYS St MAIR

Cyngerdd i'r Teulu

23 Mehefin 2017
GALERI, CAERNARFON
MABONOGI AR GAN

Culwch ac Olwen

20 Mai 2017
PONTIO, BANGOR
Cantorion Moneverdi
Arweinydd: John Huw Davies


10 Mai 2017
CADEIRLAN BANGOR
Cantorion Menai
Y GREADIGAETH (RHAN 1)
Haydn
TRUMPET CONCERTO
Haydn
NELSON MASS
Haydn
Arweinydd: Gwyn L Williams

7 Mai 2017
Y GANOLFAN, PORTHMADOG
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Cyngerdd i ddathlu 21 mlynedd Gwasanaeth Cerdd yng Ngwynedd a Môn

6 Mai 2017
THEATR HAFREN, Y DRENEWYDD
GŴYL GERDD MALDWYN

Gloria in D Vivaldi
Arweinydd: Patrick Larley

9 Ebrill 2017
NEUADD prichard jones, bangor
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Cyngerdd Blynyddol
Arweinydd y Gerddorfa Hŷn: Dr Dewi Ellis Jones

7 a 8 Ebrill 2017
YSGOL TRYFAN, BANGOR
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Cwrs Cerddorfa Hŷn ac Ymarferion

3 Ebrill 2017
EGLWYS St Paul, bae colwyn
Cymdeithas Llanelwy a Corawl Colwyn

29 Mawrth 2017
ysgol GYFUN, LLANGEFNI
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Cyngerdd Rhanbarth Môn

23 Mawrth 2017
ysgol TRYFAN, BANGOR
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Cyngerdd Rhanbarth Bangor

16 a 17 Mawrth 2017
VENUE CYMRU, LLANDUDNO
YSGOL JOHN BRIGHT
Boogie Night

15 Mawrth 2017
ysgol SYR HUGH OWEN, CAERNARFON
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Cyngerdd Rhanbarth Caernarfon

GWASANAETH YSGOLION WILLIAM MATHIAS
GRWPIAU RHANBARTH        Ionawr - Mawrth 2017

Dydd Mercher
1600-1730 Tiwtor Rhanbarth Caernarfon
1830-2000 Arolygwr Rhanbarth Môn, Llangefni

Dydd Iau
1600-1730 Arolygwr Rhanbarth Bangor

2016
16 Rhagfyr 2016
TABERNACL, llandudno
Côr Cymysg Dyffryn Conwy
MESEIA Handel
Arweinydd: Trystan Lewis

10 Rhagfyr 2016
CADEIRLAN BANGOR
Cantorion Menai
CHRISTMAS ORATORIO (RHAN 1) J S Bach
CORONATION MASS Mozart

Arweinydd: Gwyn L Williams

4 Rhagfyr 2016
NEUADD prichard jones, PRIFYSGOL bangor
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Cyngerdd Nadolig
Arweinydd y Gerddorfa Hŷn: Dr Dewi Ellis Jones

2 a 3 Rhagfyr 2016
NEUADD prichard jones, PRIFYSGOL bangor
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Ymarfer ar gyfer y Cyngerdd Blynyddol

30 Tachwedd 2016
ysgol GYFUN, LLANGEFNI
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Cyngerdd Rhanbarth Môn

24 Tachwedd 2016
ysgol TRYFAN, BANGOR
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Cyngerdd Rhanbarth Bangor

23 Tachwedd 2016
ysgol SYR HUGH OWEN, CAERNARFON
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Cyngerdd Rhanbarth Caernarfon

21 November 2016
VENUE CYMRU. LLANDUDNO
BBC - Gweithdai i Ysgolion

Gwahoddiad gan y BBC

19 Tachwedd 2016
Y GANOLFAN, PORTHMADOG
Cyngerdd i ddathlu:
JOHN GLYN JONES yn ARWEINYDD BAND YR OAKELEY ERS 25 MLYNEDD


7 Tachwedd 2016
RHAGLEN SHAN COTHI - Radio CYMRU
Stiwdios BBC, Bangor
Gwestai - Sôn am MIS Y DRWM

5 Tachwedd 2016
ysgol SYR HUGH OWEN, CAERNARFON
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Band Symffonig

15 Hydref 2016
ysgol SYR HUGH OWEN, CAERNARFON
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Band Symffonig + Clyweliadau

24 Medi 2016
ysgol SYR HUGH OWEN, CAERNARFON
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Band Symffonig

22 Medi 2016
EGLWYS GADEIRIOL LLANELWY
GŴYL GERDD RYNGWLADOL GOGLEDD CYMRU
CYNGERDD ASPIRE/INSPIRE


10 Medi 2016
BBC PROMS YN Y PARC
Parc Eirias, Bae Colwyn
Gwahoddiad gan y BBC

GWASANAETH YSGOLION WILLIAM MATHIAS
GRWPIAU RHANBARTH        Medi - Tachwedd 2016

Dydd Mercher
1600-1730 Tiwtor Rhanbarth Caernarfon
1830-2000 Arolygwr Rhanbarth Môn, Llangefni

Dydd Iau
1600-1730 Arolygwr Rhanbarth Bangor

29 Gorffennaf - 6 Awst 2016
EISTEDDFOD GENEDLAETHOL CYMRU, Sir Fynwy
BEIRNIADU CYFANSODDI

21 Gorffennaf 2016
THEATR BRYN TERFEL, PONTIO, BANGOR
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Cyngerdd Haf
Arweinydd: Dr Dewi Ellis Jones

18,19 a 20 Gorffennaf 2016
PONTIO, BANGOR
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Cwrs Haf
Trefnydd ac Arweinydd: Dr Dewi Ellis Jones

11 - 15 Gorffennaf 2016
PRIFYSGOL BANGOR
SEREMONIAU GradDIO
Un seremoni y dydd
Datganiadau Unawdol

3 Mehefin 2016
EISTEDDFOD YR URDD, FFLINT
TARO - Noddi Cystafleuaeth Bandiau

7 Mai 2016
THEATR HAFREN, Y DRENEWYDD
GŴYL GERDD MALDWYN

Carmina Burana Carl Orff
Arweinydd: Patrick Larley

4 Mai 2016
PRIFYSGOL BANGOR
Gweithdy Taro

1 Mai 2016
GALERI, CAERNARFON
GŴYL PIANO RYNGWLADOL

Noson Fiesta

30 Ebrill 2016
GALERI, CAERNARFON
GŴYL PIANO RYNGWLADOL

Ymarfer Noson Fiesta

27 Ebrill 2016
ysgol TRYFAN, BANGOR
Cyfeilio i arholiadau Cerdd Lefel A

24 Ebrill 2016
NEUADD prichard jones, PRIFYSGOL bangor
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Cyngerdd Blynyddol
Arweinydd y Gerddorfa Hŷn: Dr Dewi Ellis Jones

22 a 23 Ebrill 2016
NEUADD prichard jones, PRIFYSGOL bangor
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Ymarfer ar gyfer y Cyngerdd Blynyddol

16 Ebrill 2016 
CADEIRLAN LLANELWY
Cyndeithas Gorawl Llanelwy
Mass in C
Beethoven
Songs of the Fleet Stanford
Arweinydd: Graham Eccles

13 Ebrill 2016
PRIFYSGOL BANGOR
Gweithdy Taro

23 Mawrth 2016 ddiwedd pnawn
ysgol GYFUN, LLANGEFNI
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Cyngerdd Rhanbarth Môn

23 Mawrth 2016
ysgol SYR HUGH OWEN, CAERNARFON
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Cyngerdd Rhanbarth Caernarfon

19 Mawrth 2016
PONTIO, BANGOR
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Gweithdy gydag aelodau o BBC NOW

17 Mawrth 2016
ysgol TRYFAN, BANGOR
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Cyngerdd Rhanbarth Bangor

6 Mawrth 2016
ysgol syr hugh owen, caernarfon
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Band Pres Hŷn

3 a 4 Mawrth 2016
VENUE CYMRU, LLANDUDNO
YSGOL JOHN BRIGHT
West Side Story

2 Mawrth 2016
VENUE CYMRU, LLANDUDNO
YSGOL JOHN BRIGHT
West Side Story
Ymarfer


2 Mawrth 2016 bore
YSGOL GYNRADD LLANDEGAI
Gweithdy Taro

27 Chwefror 2016
EGLWYS ST mary, YR WYDDGRUG
Cymdeithas Gorawl Yr Wyddgrug a'r Cylch
Dathlu 45 Mlynedd y Côr
REQUIEM
Mozart
MASS YN C LEIAF
Mozart
Arweinydd: Trystan Lewis

7 Chwefror 2016
ysgol syr hugh owen, caernarfon
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Band Pres Hŷn

6 Chwefror 2016
EGLWYS Y DRINDOD SANCTAIDD, llandudno
Côr Cymysg Dyffryn Conwy
REQUIEM Brahms
Arweinydd: Trystan Lewis

23 Ionawr 2016
ysgol syr hugh owen, caernarfon
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Band Pres Hŷn

9 Ionawr 2016
ysgol syr hugh owen, caernarfon
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Band Pres Hŷn

2015
19 Rhagfyr 2015
CADEIRLAN BANGOR
Cantorion Menai
MESSE SOLENNELLE ST CECILIA
Gounod
MISA CRIOLLA Ramirez
Arweinydd: Enid Griffiths

12 a 13 Rhagfyr 2015
NEUADD prichard jones, PRIFYSGOL bangor
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Cyngerdd Nadolig
Arweinydd Cerddorfa Hŷn: Dewi Ellis Jones

11 Rhagfyr 2015
CAPEL BETHESDA, YR WYDDGRUG
CYMDEITHAS GORAWL YR WYDDGRUG A'R CYLCH
CôR CYMYSG DYFFRYN CONWY

MESSIAH Handel
Arweinydd: Trystan Lewis

7 - 10 Rhagfyr 2015
YSGOL GYNRADD LLANFAIRPWLL
Cyngerdd Nadolig

6 Rhagfyr 2015
EGLWYS St GEORGE's church, llandrillo yn rhos
Côr Cymysg Dyffryn Conwy
Christmas Oratorio
Bach
Canu Carolau yn Gymunedol

Arweinydd: Trystan Lewis

3 Rhagfyr 2015
YSGOL TRYFAN, BANGOR
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Cerddorfa Linynnol Hŷn
Arweinydd: Dr Dewi Ellis Jones

2 Rhagfyr 2015
YSGOL gyfun, llangefni
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Cyngerdd Rhanbarth Môn

25 Tachwedd 2015
YSGOL SYR HUGH OWEN, CAERNARFON
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Cyngerdd Rhanbarth Arfon

22 Tachwedd 2015
YSGOL DAVID HUGHES, PORTHAETHWY
CANTORION MONTEVERDI
DATHLU 50 MLYNEDD
Cerddoriaeth gan: PURCELL, PARRY, BAX. GABRIELI a BACH

Arweinydd: John Huw Davies

14 Tachwedd 2015  7.30yh
EGLWYS ST LAWRENCE LUDLOW
DATHLU BLWYDDYN PENBLWYDD JOHN RUTTER YN 70
Gymdeithas Gorawl a Cherddorfa Ludlow
Arweinydd: Patrick Larley

6, 7 a 8 Tachwedd 2015
YSGOL SYR HUGH OWEN, CAERNARFON
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Cwrs Band Sinffonig

17 Hydref 2015
YSGOL SYR HUGH OWEN, CAERNARFON
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Band Sinffonig

9, 10 a 11 Hydref 2015
ysgol TRYFAN, bangor
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Cwrs Cerddorfa Hŷn

26 Medi 2015
YSGOL SYR HUGH OWEN, CAERNARFON
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Cyfweldiadau ar gyfer Cerddorfeydd Hŷn ac Iau

23 Gorffennaf 2015
SAIN, LLANDWROG
Recordio traciau cefndirol

13 - 17 Gorffennaf 2015
PRIFYSGOL BANGOR
SEREMONIAU GradDIO
Un seremoni y dydd
Datganiadau Unawdol

12 Gorffennaf 2015
CANOLFAN CONWY, LLANFAIRPWLL
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
CYNGERDD CERDDORFAOL yn cynnwys
Simffoni Rhif 7 - Allegretto
Beethoven
Peterloo Overture
Sir Malcolm Arnold
Arweinydd:
Dewi Ellis Jones

9, 10 a 11 Gorffennaf 2015
CANOLFAN CONWY, LLANFAIRPWLL
CWRS HAF
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias

25 Mai 2015 7.30yh
CANOLFAN HAMDDEN BIWMARES
GŴYL BIWMARES
CYNGERDD CERDDORFAOL
Cerddorfa Siambr Cymru
MANYLION LLAWN I DDILYN
Arweinydd:
Anthony Hose

9 Mai 2015
THEATR HAFREN, Y DRENEWYDD
GŴYL GERDD MALDWYN
The Armed Man Karl Jenkins
Arweinydd: Patrick Larley

25 Ebrill 2015 
NEUADD FFILHARMONIG, LERPWL
Carmina Burana
Carl Orff
Cymdeithas Gorawl Formby

19 Ebrill 2015
RNCM, MANCEINION
cystadleuaeth genedlaethol bandiau pres ieuenctid prydain fawr

Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Cystadleuaeth Band Pres Hŷn

13 - 18 Ebrill 2015
Taith de cymru
Opera Cenedlaethol Cymru

GAIR AR GNAWD - Pwyll ap Siôn/Menna Elfyn

11 & 12 Ebrill 2015
caerdydd
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Cwrs Preswyl Band Pres Hŷn

26 Mawrth 2015
lleoliad i'w gadarnhau
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Cyngerdd Blynyddol

25 Mawrth 2015
YSGOL gyfun, llangefni
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Cyngerdd Rhanbarth Môn

22 Mawrth 2015
neuadd prichard jones hall, prifysgol bangor
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Cyngerdd Cerddorfa Hŷn

20 Mawrth 2015
eglwys y drindod, llandudno
ENSEMBLE CYMRU

Dewch i Chwarae Bach

19 Mawrth 2015
THEATR SEILO, CAERNARFON
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Cyngerdd Rhanbarth Bangor

18 Mawrth 2015
THEATR SEILO, CAERNARFON
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Cyngerdd Rhanbarth Caernarfon

28 Chwefror a 1 Mawrth 2015
ysgol tryfan, bangor
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Cwrs Cerddorfa Hŷn

15 Chwefror 2015
ystafell band beaumaris
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Band Pres Hŷn

14 Chwefror 2015
ystafell band beaumaris
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Band Pres Hŷn

1 Chwefror 2015
YSTAFELL BAND BEAUMARIS
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Ensembl Taro

31 Ionawr 2015
YSGOL FRIARS, BANGOR
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Band Pres Hŷn (bore)
Band Cyngerdd (pnawn)

16 Ionawr 2015
CADEIRLAN BANGOR
Camerata Cymru
Concerto
Karl Jenkins
A Welsh Prayer
Paul Mealor
Under Milk Wood Suite "Rum & Laverbread" Gareth Wood
What Has Become of Him Now
Mark Thomas

Arweinydd: Owain Arwel Hughes

11 Ionawr 2015
YSTAFELL BAND BEAUMARIS
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Ensembl Taro

10 Ionawr 2015
YSGOL FRIARS, BANGOR
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Band Pres Hŷn (bore)
Band Cyngerdd (pnawn)

2014
7 Rhagfyr 2014
YSTAFELL BAND BEAUMARIS
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Ensembl Taro

6 Rhagfyr 2014
EGLWYS St Paul, bae colwyn
Cymdeithas Gorawl Colwyn
Gloria
Rutter
Beatus Vir
Monteverdi
Mass in F sharp
Widor
Te Deum
Purcell
Jubilate
Purcell
O Clap Your Hands
Vaughan Williams

6 Rhagfyr 2014   bore
YSGOL FRIARS, BANGOR
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Ymarfer Band Cyngerdd

30 Tachwedd 2014
capel seilo, llandudno
CôR CYMYSG BAROC LLANELLI
MESSIAH Handel
Arweinydd: Trystan Lewis

26 Tachwedd 2014
YSGOL gyfun, llangefni
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Cyngerdd Rhanbarth Môn

20 Tachwedd 2014
YSGOL FRIARS, BANGOR
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Cyngerdd Rhanbarth Bangor

19 Tachwedd 2014
THEATR SEILO, CAERNARFON
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Cyngerdd Rhanbarth Caernarfon

17 Tachwedd 2014  7.30yh
EGLWYS ST LAWRENCE, LUDLOW
COFIO 100 MLYNEDD ERS CYCHWYN Y RHYFEL BYD 1af
Corws Cymdeithas Gorawl Ludlow a Cherddorfa
Armed Man Karl Jenkins
Requiem Faure
Lux Perpetua Jonathan Willcocks

Arweinydd: Patrick Larley

12 Tachwedd 2014
canolfan bontnewydd
Offerynnau Taro ar Draws y Byd
Darlith gan: Dr Dewi Ellis Jones

8 Tachwedd 2014
YSGOL FRIARS, BANGOR
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Band Pres Hŷn (bore)
Band Cyngerdd (pnawn)

31 Hydref 2014     bore
neuadd Prichard jones, prifysgol BANGOR
cerddorfa genedlaethol gymreig y BBc
Argraffiadau Celtaidd
Gweithdy gyda myfyrwyr
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias


29 Hydref 2014
NEUADD POWIS, PRIFYSGOL BANGOR
Cantorion prifysgol BANgor
Gweithfeydd Corawl ac Offerynnol a ysbrydolwyd gan eiriau Dylan Thomas

5 Hydref 2014
YSTAFELL BAND BEAUMARIS
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Ensembl Taro

4 Hydref 2014
YSGOL FRIARS, BANGOR
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Band Pres Hŷn (bore)
Band Cyngerdd (pnawn)

29 Medi 2014
GALERI, CAERNARFON
ENSEMBLE CYMRU

Hafod Lon a Pendalar
bolero Ravel

24 Medi 2014
prifysgol BANGOR
Clyweliadau myfyrwyr newydd

21 Medi 2014
EGLWYS GADEIRIOL LLANELWY
GŴYL GERDD RYNGWLADOL GOGLEDD CYMRU
ASPIRE AND INSPIRE
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Cerddorfa Hŷn

13,14 Medi 2014
YSGOL tryfan, BANGOR
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Cwrs Cerddorfa Hŷn

6 Medi 2014
YSGOL FRIARS, BANGOR
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Ymarfer Cerddorfa Hŷn

14 Gorffennaf i 18 Gorffennaf 2014
PRIFYSGOL BANGOR
SEREMONIAU GRADDIO
Un seremoni y dydd
Datganiadau Unawdol

13 Gorffennaf 2014
Canolfan hamdden, beaumaris
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Cyngerdd Cwrs Haf y Bandiau

12 Gorffennaf 2014
Canolfan hamdden, beaumaris
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
CYNGERDD CERDDORFAOL yn cynnwys
Marimba Concerto No 1
Ney Rosauro
Unawdydd:
Iolo Edwards
Arweinydd:
Dewi Ellis Jones

11, 12 a 13 Gorffennaf 2014
CANOLFAN CONWY, LLANFAIRPWLL
CYRSIAU HAF
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias

9 - 10 Gorffennaf 2014
GALERI, CAERNARFON
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Cwrs Cerddorfa Hŷn

7 - 8 Gorffennaf 2014
THEATR SEILO, CAERNARFON
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Cwrs Band Cyngerdd

8 Mehefin 2014
GALERI, CAERNARFON
ENSEMBLE CYMRU

Promo

28 Mai 2014 7.30yh
CANOLFAN HAMDDEN BIWMARES
GŴYL BIWMARES
CYNGERDD CERDDORFAOL
Cerddorfa Siambr Cymru
Arweinydd:
Anthony Hose

24 Mai 2014
EGLWYS GADEIRIOL LLANELWY
CYMDEITHAS GORAWL YR WYDDGRUG
CERDDORFA GOGLEDD DDWYRAIN CYMRU
BREUDDWYD GERONTIUS Elgar
Arweinydd: Trystan Lewis

17 Mai 2014
EISTEDDFOD MôN 2014, CAERGYBI
YSGOL UWCHRADD CAERGYBI
Beirniad Offerynnol

16 Mai 2014
Caernarfon
CLWB ROTARI CAERNARFON

Cystadleuaeth Cerddor Ifanc y Flwyddyn 2014
Beirniad

22 Ebrill 2014
GALERI, CAERNARFON
GŴYL DELYNAU RYNGWLADOL CYMRU III

ENSEMBLE CYMRU
Cyngerdd yr Ŵyl
Catrin Finch - Telyn
Mared Emlyn - Telyn
CLOUDS - Triawd Telyn
Côr Ieuenctid Mon
Cerddorion Canolfan Gerdd William Mathias

21 Ebrill 2014
GALERI, CAERNARFON
ENSEMBLE CYMRU

Ymarfer

20 Ebrill 2014
GALERI, CAERNARFON
Y GERDDORFA SIAMBR GYMREIG

Cyngerdd: Dathliad William Mathias
Catrin Finch - Telyn
Rhiannon Mathias - Ffliwt
Jeremy Huw Williams - Bariton


11 Ebrill 2014
Canolfan hamdden, beaumaris
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Cyngerdd Bandiau

6 Ebrill 2014
neuadd prichard jones, prifysgol bangor
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Ymarfer a Cyngerdd Cerddorfa Hŷn

5 Ebrill 2014
EGLwys y drindod, llandudno
Côr Cynysg Dyffryn Conwy
NABUKO Verdi
Arweinydd: Trystan Lewis

4 Ebrill 2014
YSGOL FRIARS, BANGOR
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Ymarfer Cerddorfa Hŷn

2 Ebrill 2014
prifySGOL BANGOR
Gweithdy Taro

30 Mawrth 2014
YSGOL FRIARS, BANGOR
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Ymarfer Band Pres Hŷn

29 Mawrth 2014
YSGOL FRIARS, BANGOR
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Tiwtor: Band Cyngerdd

26 Mawrth 2014
YSGOL GYFUN, LLANGEFNI
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Cyngerdd Rhanbarth Môn

23 Mawrth 2014
CANOLFAN HAMDDEN, BEAUMARIS
Prifysgol Bangor SODA
GUYS AND DOLLS x2

23 Mawrth 2014
YSGOL FRIARS, BANGOR
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Ymarfer Band Pres Hŷn (Bore/Pnawn)

22 Mawrth 2014
CANOLFAN HAMDDEN, BEAUMARIS
Prifysgol Bangor SODA
GUYS AND DOLLS

20 Mawrth 2014
YSGOL FRIARS, BANGOR
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Cyngerdd Rhanbarth Bangor

19 Mawrth 2014
THEATR SEILO, CAERNARFON
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Cyngerdd Rhanbarth

16 Mawrth 2014
Eglwys sant mary, beaumaris
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Cyngerdd Ensembl Taro

3 - 7 Mawrth 2014
taith genedlaethol
ENSEMBLE CYMRU
Pedr a'r Blaidd
Venue Cymru, Llandudno x2
Neuadd Dwyfor, Pwllheli x2
Theatr y Mwldan, Aberteifi
Neuadd Dewi Sant, Caerdydd x2

26, 27 a 28 Chwefror 2014
YSGOL FRIARS, BANGOR
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Cwrs Cerddorfa Hŷn

15 a 16 Chwefror 2014
YSGOL FRIARS, BANGOR
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Ymarfer Band Pres Hŷn

8 Chwefror 2014
YSGOL FRIARS, BANGOR
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Tiwtor: Band Cyngerdd

18 a 19 Ionawr 2014
YSGOL FRIARS, BANGOR
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Ymarfer Band Pres Hŷn

12 Ionawr 2014
YSTAFELL BAND BEAUMARIS
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Ensembl Taro

11 Ionawr 2014
YSGOL FRIARS, BANGOR
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Tiwtor: Band Cyngerdd

2013

15 Rhagfyr 2013
EGLWYS St mary a st David, FFLINT
Cymdeithas Gorawl Yr Wyddgrug
MESSIAH
Handel
Arweinydd: Trystan Lewis

14 Rhagfyr 2013 
CADEIRLAN LLANELWY
Cymdeithas Gorawl Llanelwy a Cymdeithas Gorawl Colwyn
The Armed Man
Karl Jenkins
The Seven Trumpets John Hosking
Arweinydd: Graham Eccles

7 Rhagfyr 2013   19.30
CANOLFAN BEAUMARIS
Cyngerdd Nadolig Blynyddol
SEINDORF BEAUMARIS

7 Rhagfyr 2013
YSGOL FRIARS, BANGOR
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Tiwtor: Band Cyngerdd

6 Rhagfyr 2013    19.30
CANOLFAN BEAUMARIS
Cyngerdd Nadolig Blynyddol
SEINDORF BEAUMARIS

30 Tachwedd 2013
Y GADEIRLAN, BANGOR
Cantorion Menai
MESSIAH
Handel
Arweinydd: Enid Griffiths

25 Tachwedd 2013
CHWILOG
Cymdeithas Chwilog
Noson yng ngofal Dewi Ellis Jones

10 Tachwedd 2013
YSTAFELL BAND BEAUMARIS
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Ensembl Taro

9 Tachwedd 2013
YSGOL FRIARS, BANGOR
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Tiwtor: Band Cyngerdd

2 Tachwedd 2013
theatr seilo, caernarfon
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Cyngerdd Cerddorfa Hŷn

30 Hydref - 2 Tachwedd 2013
YSGOL FRIARS, BANGOR
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Cwrs Cerddorfa Hŷn

18 Hydref 2013    19.30
CAERNARFON
capel glan rhyd

Cyngerdd tuag at YSGOL SUL CAPEL GLANRHYD, LLANWNDA
Datganiad

14 - 16 Hydref 2013
VENUE CYMRU, LLANDUDNO
ENSEMBLE CYMRU
Peter and the Wolf
Ymarfer/Recordio

12 Hydref 2013
YSGOL FRIARS, BANGOR
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Tiwtor: Band Cyngerdd

3 Hydref 2013
EGLWYS LLANBADARN FAWR, ABERYSTWYTH
DECHRAU CANU DECHRAU CANMOL
Recordio Rhaglen Nadolig i S4C

20 Medi 2013
EGWYS GADEIRIOL LLANELWY
GŴYL GERDD RYNGWLADOL GOGLEDD CYMRU
PROISECT CERDDORION IFANC (CYNGERDD)
Noye's Fludde
Benjamin Britten

19 Medi 2013
EGWYS GADEIRIOL LLANELWY
GŴYL GERDD RYNGWLADOL GOGLEDD CYMRU
PROISECT CERDDORION IFANC (YMARFER)
Noye's Fludde
Benjamin Britten

15 Medi 2013
YSGOL BRYN HYFRYD, RUTHIN
GŴYL GERDD RYNGWLADOL GOGLEDD CYMRU
PROISECT CERDDORION IFANC (YMARFER)
Noye's Fludde
Benjamin Britten

10 Medi 2013
NOSON AGORIADOL MERCHED Y WAWR CAERNARFON
Unawdau

7 Medi 2013
CYSTADLAETHAU CENEDLAETHOL BANDIAU PRES PRYDAIN
Neuadd Simffoni, Birmingham
gyda Band Beaumaris

17 Awst 2013
PRIFYSGOL BANGOR
DIWRNOD ALUMNI
Datganiad

4 Awst 2013
EISTEDDFOD GENEDLAETHOL CYMRU (DINBYCH)
Cyfeilio i Côr Cyntaf i'r Felin


1 Awst 2013
S4C RHAGLEN HENO
Ffilmio gyda Hywel Gwynfryn

24 Gorffennaf 2013   1030
GŴYL GERDDORIAETH GLASUROL CONWY
NEUADD EGLWYS St MAIR

Cyngerdd i'r Teulu

17 Gorffennaf 2013
Galeri, caernarfon
Côr Cyntaf i'r Felin
ARWEINYDD: Guto Puw

13 Gorffennaf i 19 Gorffennaf 2013
PRIFYSGOL BANGOR
SEREMONIAU GRADDIO
Un seremoni y dydd
Datganiadau Unawdol

28 Mehefin 2013
CANOLFAN HAMDDEN BEAUMARIS
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Cyngerdd Bandiau

28 Mehefin 2013
CANOLFAN HAMDDEN BEAUMARIS
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Cyngerdd Cerddorfaol

24 Mehefin hyd at 29 Mehefin 2013
CANOLFAN CONWY, LLANFAIRPWLL
CYRSIAU HAF
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Band Cyngerdd a Cerddorfa

21 Mehefin 2013
NEUADD GOFFA, CRICIETH
GŴYL CRICIETH
Ensemble Cymru
Carnival of the Animals
Saint-Saens

29 Mai 2013 7.30yh
CANOLFAN HAMDDEN BIWMARES
GŴYL BIWMARES
CYNGERDD CERDDORFAOL
Cerddorfa Siambr Cymru
Arweinydd:
Anthony Hose

27 Mai 2013
EISTEDDFOD GENEDLAETHOL YR URDD, BONCATH
S4C DARLLEDIAD BYW
Trafod Tlws y Cerddor

11 Mai 2013
THEATR HAFREN, Y DRENEWYDD
GŴYL GERDD MALDWYN
Coronation Mass Mozart
Exultate Jubilate/Alleluia Mozart
Benedicite Andrew Carter
Arweinydd:
Patrick Larley

4 Mai 2013
NEUADD PRICHARD JONES, BANGOR
CERDDORFA SYMFFONI PRIFYSGOL BANGOR
Carmina Burana Carl Orff

4 Mai 2013
YSTAFELL BAND BEAUMARIS
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Ensembl Taro

28 Ebrill 2013
YSTAFELL BAND BEAUMARIS
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Ensembl Taro

27 Ebrill 2013
CADEIRLAN LLANELWY

Cymdeithas Gorawl Llanelwy
Te Deum
Mozart

21 Ebrill 2013
NEUADD PRICHARD JONES, BANGOR
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias

Cyngerdd Blynyddol Cerddorfa a Band

20 Ebrill 2013
CAPEL EBENESER, Y FFOR
EISTEDDFOD GADEIRIOL Y FFOR
BEIRNIADU

14 Ebrill 2013
RNCM, MANCEINION
cystadleuaeth genedlaethol bandiau pres ieuenctid prydain fawr

Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Cystadleuaeth Band Pres Hŷn

13 Ebrill 2013
EGLWYS Y DRINDOD, LLANDUDNO
Côr Cymysg Dyffryn Conwy
Y Greadigaeth Haydn
Arweinydd: Trystan Lewis

13 Ebrill 2013 y.b.
YSGOL FRIARS, BANGOR
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Tiwtor: Band Pres Hŷn

12 Ebrill 2013
YSGOL FRIARS, BANGOR
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias

Tiwtor: Band Pres Hŷn

7 Ebrill 2013
YSTAFELL BAND BEAUMARIS
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Ensembl Taro

5 a 6 Ebrill 2013
YSGOL FRIARS, BANGOR
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias

Tiwtor: Band Pres Hŷn

24 Mawrth 2013
YSGOL FRIARS, BANGOR
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias

Tiwtor: Band Pres Hŷn

23 Mawrth 2013
YSGOL FRIARS, BANGOR
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias

Tiwtor: Band Chwyth Gwynedd a Môn

21 Mawrth 2013
YSGOL FRIARS, BANGOR
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Cyngerdd Blynyddol Cerddorfa a Band

20 Mawrth 2013
YSGOL gyfun, llangefni
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Cyngerdd Blynyddol Cerddorfa a Band

16 Mawrth 2013 
NEUADD FFILHARMONIG, LERPWL
The Armed Man
Karl Jenkins
Cymdeithas Gorawl Formby

11 Mawrth 2013
PRIFYSGOL BANGOR
GŴYL GERDD NEWYDD BANGOR
Datganiad Unawdol

10 Mawrth 2013
YSTAFELL BAND BEAUMARIS
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Ensembl Taro

17 Chwefror 2013
YSGOL FRIARS, BANGOR
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias

Tiwtor: Band Pres Hŷn

10 Chwefror 2013
COLEG CERDD Y GOGLEDD, MANCEINION (RNCM)
Diwrnod Offerynnau Taro Blynyddol


9 Chwefror 2013
YSGOL FRIARS, BANGOR
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias

Tiwtor: Band Chwyth Gwynedd a Môn

13 Ionawr 2013
YSTAFELL BAND BEAUMARIS
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Ensembl Taro

12 Ionawr 2013
YSGOL FRIARS, BANGOR
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias

Tiwtor: Band Chwyth Gwynedd a Môn

2012
20 Rhagfyr 2012
Y GADEIRLAN, BANGOR
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias

Cyngerdd Nadolig Bryn Terfel a'r Band Cyngerdd

16 Rhagfyr 2012
Y GADEIRLAN, BANGOR
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias

Cyngerdd Nadolig

14 Rhagfyr 2012
CAPEL SALEM, CAERNARFON
Côr Cymysg Dyffryn Conwy
MESSIAH
Handel
Arweinydd: Trystan Lewis

9 Rhagfyr 2012
YSTAFELL BAND BEAUMARIS
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Ensembl Taro


8 Rhagfyr 2012
YSGOL FRIARS, BANGOR
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias

Tiwtor: Band Chwyth Gwynedd a Môn

7 a 8 Rhagfyr 2012    7.30yh
CANOLFAN BEAUMARIS
Cyngerdd Nadolig Blynyddol
SEINDORF BEAUMARIS

26, 27 a 28 Tachwedd 2012
ENSEMBLE CYMRU
Pedr a'r Blaidd (Peter and the Wolf)
   Sergey Prokofiev
Details to follow

22 Tachwedd 2012
YSGOL FRIARS, BANGOR
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias

CYNGERDD RHANBARTH BANGOR
Tiwtor: Band Chwyth Gwynedd a Môn

21 Tachwedd 2012
YSGOL GYFUN LLANGEFNI
CYNGERDD CERDDORFAOL

Gwasanaeth Ysgolion William Mathias

17 Tachwedd 2012  7.30yh
EGLWYS ST LAWRENCE, LUDLOW
Requiem Mozart
Ave Maria Mozart
Sinfonia yn B feddalnod Boyce
Beatus Vir Monteverdi
Arweinydd: Patrick Larley

11 Tachwedd 2012
YSTAFELL BAND BEAUMARIS
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Ensembl Taro

10 Tachwedd 2012
YSGOL FRIARS, BANGOR
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias

Tiwtor: Band Chwyth Gwynedd a Môn

20 Hydref 2012
NEUADD albert, lLUNDAIN
CYSTADLAETHAU CENEDLAETHOL BANDIAU PRES
Seindorf Beaumaris
Cystadlu ar y 20 Hydref

13 Hydref 2012
YSGOL FRIARS, BANGOR
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias

Tiwtor: Band Chwyth Gwynedd a Môn

23 Medi 2012  7.30yh
CADEIRLAN LLANELWY
GŴYL GERDD RYNGWLADOL GOGLEDD CYMRU
The Armed Man
Karl Jenkins

19 Medi 2012
NOSON AGORIADOL MERCHED Y WAWR PORTHAETHWY
Unawdau

1 Medi 2012
CYSTADLAETHAU CENEDLAETHOL BANDIAU PRES PRYDAIN
Neuadd Simffoni, Birmingham
gyda Band Beaumaris

16 Gorffennaf i 20 Gorffennaf 2012
PRIFYSGOL BANGOR
SEREMONIAU GRADDIO
Un seremoni y dydd
Datganiadau Unawdol

14 a 15 Gorffennaf 2012
RECORDIO CD BAND BEAUMARIS
YSTAFELL Y BAND, Beaumaris

13 Gorffennaf 2012
CYNGERDD HAF BAND BEAUMARIS
CANOLFAN HAMDDEN BEAUMARIS

8 Gorffennaf 2012
PLAS NEWYDD, LLANFAIRPWLL
CYNGERDD AWYR AGORED
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Bandiau Chwyth a Symffonig

6 Gorffennaf hyd at 8 Gorffennaf 2012
CANOLFAN CONWY, LLANFAIRPWLL
CWRS HAF
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Bandiau Chwyth a Symphonig

4 a 5 Gorffennaf 2012
CWRS ENSEMBLE TARO
YSTAFELL BAND BEAUMARIS

3 Gorffennaf 2012
TIM TALENT ar gyfer S4C (Cwmni Rondo)
RECORDIO YN EISTEDDFOD RYNGWLADOL LLANGOLLEN

2 Gorffennaf 2012
TIM TALENT ar gyfer S4C (Cwmni Rondo)
YMARFER/RECORDIO YN YSGOL DINAS BRAN, LLANGOLLEN

1 Gorffennaf 2012
DEFFRO'R DDRAIG - CYNGERDD
CASTELL CAERNARFON
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias

29 Mehefin i 1 Gorffennaf 2012
CWRS PRESWYL HAF
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Cerddorfa Hŷn a Band Symffonig

27 Mehefin 2012
TIWTORA BAND YSGOL DINAS BRAN, LLANGOLLEN

19 Mehefin 2012
CANOLFAN RHEOLAETH, Ffordd y Coleg, Bangor
CYFARFOD BWRDD - COLEG CYMRAEG CENEDLAETHOL

Perfformio unigol yn ystod y cinio

6 Mehefin 2012 7.30yh
CANOLFAN HAMDDEN BIWMARES
GŴYL BIWMARES
CYNGERDD CERDDORFAOL
Cerddorfa Siambr Cymru
Arweinydd:
Anthony Hose

1 Mehefin 2012
TIM TALENT ar gyfer S4C (Cwmni Rondo)
YMARFER/RECORDIO YN YSGOL DINAS BRAN, LLANGOLLEN

30 Mai 2012
CYNGERDD RHANBARTH ARFON GWASANAETH YSGOLION

Theatr Seilo, Caernarfon

27 Mai 2012
ALL ENGLAND MASTERS INTERNATIONAL BRASSBAND CHAMPIONSHIPS

KETTERING
gyda Band Beaumaris

25 Mai 2012
AMGUEDDFA LECHI, LLANBERIS

Dathlu Penblwydd yr Amgueddfa Lechi yn 40 oed
Eitemau unigol ar y Llechiffon a Marimba

19 Mai 2012
EGLWYS FETHODISTAIDD ST JOHN, LLANDUDNO

Côr Heddlu Manceinion
Eitemau offerynnol

18 Mai 2012
Caernarfon
CLWB ROTARI CAERNARFON

Cystadleuaeth Cerddor Ifanc y Flwyddyn 2012
Beirniad

12 Mai 2012
THEATR HAFREN, Y DRENEWYDD
GŴYL GERDD MALDWYN
Y Greadigaeth
Haydn
Arweinydd:
Patrick Larley


25 Ebrill 2012
PRIFYSGOL BANGOR
Gweithdy Offerynnau Taro

21 Ebrill 2012
EGLWYS St Paul, Craig y don, llandudno
Corau Colwyn a Dyffryn Conwy
Messa di Gloria
Puccini
Music Makers
Elgar

1 Ebrill 2012
CANOLFAN HAMDDEN, Beaumaris
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias

Cyngherddau Cerddorfa a Band

31 Mawrth 2012
EGLWYS GADEIRIOL LLANELWY
Cymdeithas Gorawl Llanelwy
Dona Nobis Pacem
Vaughan Williams
Requiem
Faure
Te Deum
John Hosking (Perfformiad Cyntaf)

29 Mawrth 2012
LLANDUDNO
Recordio i NORTH ONE TV
Eitem Channel 4

25 Mawrth 2012
neuadd prichard jones, bangor
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Cyngerdd Cerddorfa Hŷn

23-25 Mawrth 2012
YSGOL FRIARS Bangor
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Cwrs Cerddorfa Hŷn


21 Mawrth 2012
NEUADD PRICHARD JONES, BANGOR
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias

Cyngerdd Blynyddol Cerddorfa a Band

18 Mawrth 2012 5.00 yp
THeatr stiwt, rHOSlLANERCHRUGOG
Opera Cenedlaethol Cymru

GAIR AR GNAWD - Pwyll ap Siôn/Menna Elfyn

17 Mawrth 2012
EGLWYS St Paul, BAE COLWYN
Philharmonia Gogledd Cymru
Cymdeithas Gorawl Colwyn
Messa di Gloria
Puccini
Requiem
Rutter

12 Mawrth 2012
Galeri, caernarfon
Opera Cenedlaethol Cymru

GAIR AR GNAWD - Pwyll ap Siôn/Menna Elfyn

11 Mawrth 2012
YMARFER
GALERI, CAERNARFON
Opera Cenedlaethol Cymru
GAIR AR GNAWD - Pwyll ap Siôn/Menna Elfyn

8 Mawrth 2012
CAPEL PENUEL, BANGOR
Swper Gwyl Ddewi Cymdeithas Capeli Bangor
Gwr Gwadd - Dewi Ellis Jones

3 Mawrth 2012
YSGOL FRIARS Bangor
Band Chwyth Gwynedd a Môn

2 Mawrth 2012
NEUADD PRICHARD JONES, BANGOr
Cyngerdd Mawreddog
er budd Eisteddfod yr Urdd: Eryri 2012
Eitemau unigol - Dewi Ellis Jones

1 Mawrth 2012
YMARFER
CANOLFAN MILENIUM CYMRU, CAERDYDD
Opera Cenedlaethol Cymru
GAIR AR GNAWD - Pwyll ap Siôn/Menna Elfyn

17-19 Chwefror 2012
YSGOL FRIARS Bangor
CWRS
Band Symffonig Gwynedd a Môn

11-12 Chwefror 2012
YSGOL FRIARS Bangor
CWRS
Band Chwyth Gwynedd a Môn

29 Ionawr 2012
PRIFYSGOL BANGOR
Recordio i NORTH ONE TV
Eitem Channel 4

15 Ionawr 2012
YSGOL FRIARS Bangor
CWRS
Band Pres a Symffonig Gwynedd a Môn

14 Ionawr 2012 pnawn
YSGOL FRIARS Bangor
CWRS
Band Chwyth a Symffonig Gwynedd a Môn

14 Ionawr 2012 bore
THEATR DWYFOR, Pwllheli
Gwasanaeth Cerdd William Mathias
Gweithdy - gyda Sioned Webb

5 Ionawr 2012
RECORDIAU SAin, Llandwrog
CERDDORFA SESIWN CYMREIG
CD newydd John Owen Jones

2011
16 Rhagfyr 2011
Y GADEIRLAN, BANGOR
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias

Cyngerdd Nadolig

12 Rhagfyr 2011
RECORDIAU SAin, Llandwrog
CERDDORFA SESIWN CYMREIG
CD newydd John Owen Jones

10 Rhagfyr 2011
YSGOL FRIARS Bangor
CWRS
Band Chwyth Gwynedd a Môn

4 Rhagfyr 2011
CAPEL MOREIA, LlanGEFNI
MESEIA
Handel
Arweinydd: Trystan Lewis

3 Rhagfyr 2011    7.30yh
EGLWYS St Paul, BAE COLWYN
CYMDEITHAS GORAWL BAE COLWYN
Ode to St Cecilia
Purcell
St Nicholas Mass Haydn
Te Deum in C
Haydn
Arweinydd: Graham Eccles

30 Tachwedd 2011
EGLWYS SAN GRWST, Llanrwst
DECHRAU CANU DECHRAU CANMOL
Recordio Rhaglen Nadolig i S4C

26 Tachwedd 2011
NEUADD PRICHARD JONES, Bangor
CERDDORFA SYMFFONI PRIFYSGOL BANGOR

20 Tachwedd 2011
CAPEL HOREB, Llanrwst
MESEIA
Handel
Arweinydd: Parchedig Philip Barnett

18 Tachwedd 2011
CANOLFAN Ucheldre, CAERGYBI
Seindorf Beaumaris

Eitemau unigol gan Dewi Ellis Jones

5 Tachwedd 2011
NEUADD POWIS, PRIFYSGOL BANGOR
CERDDORIAETH CYNNAR BANGOR
Cerddoriaeth Gynnar a Baroc


22 Hydref 2011     8.00yh
THEATR CLWYD, YR WYDDGRUG
Ensemble Cymru
Mabinogi Gareth Glyn

14, 15 a 16 Hydref 2011
NEUADD albert, lLUNDAIN
CYSTADLAETHAU CENEDLAETHOL BANDIAU PRES
Seindorf Beaumaris
Cystadlu ar y 15fed Hydref

12 Hydref 2011
RECORDIAU SAin, Llandwrog
CERDDORFA SESIWN CYMREIG
Alto Productions
CD newydd Côr Godre'r Garth

11 Hydref 2011  
VENUE CYMRU, LLANDUDNO
Ensemble Cymru
Gweithdy

10 Hydref 2011      8.00yh
CANOLFAN UCHELDRE, CAERGYBI
Ensemble Cymru
Mabinogi Gareth Glyn

7 Hydref 2011     8.00yh
THEATR DWYFOR, Pwllheli
Ensemble Cymru
Mabinogi Gareth Glyn

6 Hydref 2011      8.00yh
NEUADD POWIS, BANGOR
Ensemble Cymru
Mabinogi Gareth Glyn

23 i 25 Medi 2011
YSGOL FRIARS Bangor
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Cwrs Cerddorfa Hŷn

13 Medi 2011
SEINDORF BEAUMARIS
Recordio traciau ar gyfer CD Côr y Penrhyn

9 i 11 Medi 2011
SEINDORF BEAUMARIS
Ymaferiadau

22 Awst i 26 Awst 2011
TAITH HAF I'r EIDAL
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Band Symffonig

6 Awst 2011
EISTEDDFOD GENEDLAETHOL CYMRU (Wrescam)
Cyfeilio i Gôr Meibion y Rhos

16 Gorffennaf 2011
CANOLFAN HAMDDEN BEAUMARIS
CYNGERDD HAF BLYNYDDOL
Seindorf Beaumaris

11 Gorffennaf i 15 Gorffennaf 2011
PRIFYSGOL BANGOR
SEREMONIAU GRADDIO
Un seremoni y dydd
Datganiadau Unawdol

8 i 10 Gorffennaf 2011
GALERI, CAERNARFON
Canolfan Gerdd William Mathias
Gwyl Offerynnau Taro
MANYLION LLAWN I DDILYN

8 Gorffennaf 2011
GALERI, CAERNARFON

GŴYL OFFERYNNAU TARO
Unawdydd - Dewi Ellis Jones
Cyfeilydd - Harvey Davies

6 Gorffennaf 2011
BBC BANGOR - Cyfweliad Byw ar gyfer Radio Wales
Rhaglen ar y Celfyddydau: Radio Wales Arts Show

5 Gorffennaf 2011
YSGOL ALUN, YR WYDDGRUG
Gweithdy

1 Gorffennaf i 3 Gorffennaf 2011
CWRS PRESWYL HAF
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Cerddorfa Hŷn a Band Symffonig
CYNGERDD - Canolfan Conwy, Llanfairpwll

28 Mehefin 2011
RECORDIO yn BBC BANGOR i Radio Cymru
Rhaglen ar y Celfyddydau: Stiwdio

24 Mehefin 2011
GALERI, CAERNARFON
Canolfan Gerdd William Mathias

Lansio Gwyl Offerynnau Taro Newydd

18 Mehefin 2011
CANOLFAN IAITH NANT GWRTHEYRN, Llithfaen
DIWRNOD O HWYL er budd Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Eryri 2012
Gweithdy offerynnau taro

2 Mehefin 2011
EGLWYS BLWYF Y SANTES FAIR, BIWMARES
GŴYL BIWmarEs
Unawdydd - DATGANIAD AMSER CINIO

27 a 28 Mai 2011
YSGOL FRIARS Bangor
CWRS
Band Symffonig Gwynedd a Môn

26 Mai 2011 7.30yh
CANOLFAN HAMDDEN BIWMARES
GŴYL BIWMARES
CYNGERDD CERDDORFAOL
Cerddorfa Siambr Cymru
Arweinydd:
Anthony Hose
Unawdwyr: Jeremy Huw Williams, David Juritz

Little Music for String Orchestra
Michael Tippett
Tales from South America Cecilia McDowall
Threnody
Morfydd Llwyn Owen
Symphony No. 40 in G minor, K550 Mozart

14 Mai 2011
WINTER GARDENS, BLACKPOOL
GŴYL WANWYN BANDIAU PRES
Cyatadlu gyda Band Beaumaris

7 Mai 2011
NEUADD GYMUNEDOL, LLANIDLOES
GŴYL GERDD MALDWYN
The Gentle Earth of Wales
Patrick Larley - PERFFORMIAD CYNTAF
Four Coronation Anthems
Handel
Messiah (detholiad) Handel
Arweinydd: Patrick Larley

Cliciwch yma ar gyfer GWEFAN YR ŴYL

16 Ebrill 2011 7.30yh
THEATR Y PAFILIWN, Y RHYL
FFILHARMONIA GOGLEDD CYMRU
Côr Cymysg Dyffryn Conwy
St Asaph Choral Society
REQUIEM
Verdi
Arweinydd: Trystan Lewis

13 Ebrill 2011
RECORDIAU SAin, Llandwrog
CERDDORFA SESIWN CYMREIG
Alto Productions

3 Ebrill 2011
NEUADD PRICHARD JONES, BANGOR
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias

Cyngerdd Blynyddol Cerddorfaol a Bandiau

1-2 Ebrill 2011
BANGOR
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias

Tiwtor: Cerddorfeydd a Bandiau

20 Mawrth 2011
NEUADD PHILHARMONIC LERPWL
CERDDORFA PHILHARMONIA LERPWL

Cymdeithas Gorawl Penbedw
Cymdeithas Gorawl Formby
Ysgol Merchant Taylors, Crosby
Magnificat John Rutter

17 Mawrth 2011
YSGOL FRIARS, Bangor
CYNGERDD CERDDORFAOL

Gwasanaeth Ysgolion William Mathias

16 Mawrth 2011
YSGOL GYFUN LLANGEFNI
CYNGERDD CERDDORFAOL

Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Cyflwynydd: Dewi Ellis Jones

5 Mawrth 2011
COR CYMRU
Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth
Cyfeilio (Tympanau) i Côr y Rhos

1 Mawrth 2011
RADIO CYMRU
Gwestai Rhaglen Nia

26-27 Chwefror 2011
YSGOL FRIARS, BANGOR
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias

Tiwtor: Band Chwyth Gwynedd a Môn

18 Ionawr, 1 Chwefror, 15 Chwefror, 8 Mawrth 2011    7.00 - 9.00 yh
GALERI, CAERNARFON
Canolfan Gerdd William Mathias

Gweithdai Cyfansoddi 2011
Tiwtor: Dewi Ellis Jones

15-16 Ionawr 2011
YSGOL FRIARS, BANGOR
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias

Tiwtor: Band Symphonig Gwynedd a Môn

Ionawr 2011
COMISIWN I GYFANSODDI CERDDORIAETH
Cwmni'r Frân Wen
Addasiad theatrig gan Iola Ynyr o'r llyfr Little Beauty - gan Anthony Browne
Gydag Elen Gwynne a Sioned Wyn

Taith o amgylch Ysgolion Cynradd a Chanolfannau Cymunedol

Rhwng 7 Chwefror a 25 Mawrth 2011

2010
12 Rhagfyr 2010
CADEIRLAN BANGOR
Cyngerdd Nadolig Cerddorfeydd Trawsirol
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias


10 a 11 Rhagfyr 2010    7.30yh
CANOLFAN BEAUMARIS
Cyngerdd Nadolig Blynyddol
SEINDORF BEAUMARIS

4 Rhagfyr 2010
CADEIRLAN BANGOR
Christmas Oratorio
Bach
Magnificat Bach
gyda Cantorion Menai
Arweinydd: Enid Griffiths

21 Tachwedd 2010
CAPEL HOREB, Llanrwst
MESEIA
Handel
Arweinydd: Parchedig Philip Barnett

20 Tachwedd 2010
YSGOL FRIARS, BANGOR
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias

Tiwtor: Band Chwyth Gwynedd a Môn

14 Tachwedd 2010
NEUADD PRICHARD JONES, PRIFYSGOL BANGOR
Gareth Glyn yn 60
- Cyngerdd Dathlu
Recordiad ar gyfer S4C gan Rondomedia

5, 8, 9, 15 a 16 Tachwedd 2010
YSGOL Y GOGARTH, Llandudno
Ensemble Cymru

Gweithdai

30 Hydref 2010
PRIFYSGOL BANGOR
Diwrnod Agored
Unawd Marimba

25-26 Hydref 2010
YSGOL FRIARS, BANGOR
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias

Tiwtor: Band Pres Gwynedd a Môn

20 Hydref 2010 1315-1615
YSGOL MAES GARMON, MOLD
MENTRO (Recordiad gan Rondomedia ar gyfer S4C)
Dosbarth Meistr

20 Hydref 2010 1030-1230
VENUE CYMRU, Llandudno
Ensemble Cymru

Cwrs Datblygiad Personol

17-18 Hydref 2010
YSGOL FRIARS, BANGOR
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias

Tiwtor: Band Symffonig Gwynedd a Môn

16 Hydref 2010
YSGOL FRIARS, BANGOR
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias

Tiwtor: Cerddorfa Traws-sirol

16 Hydref 2010
PRIFYSGOL BANGOR
Diwrnod Agored
Unawd Marimba

13 Hydref 2010
CANOLFAN IaITH NANT GWRTHEYRN, Llithfaen
MENTRO (Recordiad Rondomedia ar gyfer S4C)
Dosbarth Meistr

10 Hydref 2010      2.30yp
CANOLFAN UCHELDRE, CAERGYBI
Ensemble Cymru
Muchas Manos!

9 Hydref 2010      2.30yp
THEATR DWYFOR, Pwllheli
Ensemble Cymru
Muchas Manos!

8 Hydref 2010    7.30yh
NEUADD WILLIAM ASTON, WRECSAM
CYNGERDD CERDDORFAOL
Cerddorfa Siambr Cymru
Arweinydd:
Anthony Hose

Agorawd - The Marriage of Figaro
Mozart
Valse Triste
Sibelius
Ungaretti Settings Hesketh
Symffoni Rhif 7 yn A, Op 92 Beethoven

8 Hydref 2010      11.15yb
EGLWYS ST ELETH CHURCH, AMLWCH
Ensemble Cymru
Muchas Manos!

7 Hydref 2010  8.30yh
NEUADD POWIS, Bangor
Ensemble Cymru
Muchas Manos!

7 Hydref 2010  10.30yb
VENUE CYMRU, Llandudno
Ensemble Cymru
Muchas Manos!

6 Hydref 2010  7.30yh
RYDAL PENRHOS, BAE Colwyn
Ensemble Cymru
Muchas Manos!

5 Hydref 2010  8yh
CAPEL GAD, CILCAIN
Ensemble Cymru
Muchas Manos!
Eleanor Turner - Telyn
Jonathan Rimmer - Ffliwt
Dewi Ellis Jones - Offerynnau Taro

27 Medi 2010
CANOLFAN BEAUMARIS
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
CARNIFAL YR ANIFEILIAID
CYNGERDD: Cerddorfa Ieuenctid Gwynedd a Môn

24 - 26 Medi 2010
YSGOL FRIARS BANGOR
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
CARNIFAL YR ANIFEILIAID
Tiwtor: Cerddorfa Ieuenctid Gwynedd a Môn
I ddilyn: CYNGERDD ar 26 Medi yn GALERI, Caernarfon

23 Medi 2010 1330-1530
CADEIRLAN LLANELWY
GŴYL GERDD RYNGWLADOL GOGLEDD CYMRU
Prosiect Addysgol Ty Cerdd - THE LOST ISLAND
Gweithdai Cerdd ar gyfer ysgolion lleol


23 Medi 2010 0930-1045
THEATR ELWY - YSGOL GLAN CLWYD, LLANELWY
GŴYL GERDD RYNGWLADOL GOGLEDD CYMRU
Prosiect Addysgol Ty Cerdd - THE LOST ISLAND
Gweithdai Cerdd ar gyfer ysgolion lleol

10 Medi 2010
llandudno - CANOLFAN GYMUNEDOL tY llywelyn
Ensemble Cymru
Gweithdai Cerdd a Perfformiad
1230-1330 Oedolion
1800-1900 Ieuenctid

31 Gorffennaf 2010   1000 ymlaen
PRIODAS ARBENNIG
Capel Ty'n Rhos, RHOSCOLYN

Einir Wyn Hughes a Dewi Ellis Jones

24 Gorffennaf 2010   1300 - 1400
GŴYL GERDDORIAETH GLASUROL CONWY
EGLWYS St MAIR

DATGANIAD

12 Gorffennaf i 16 Gorffennaf 2010
PRIFYSGOL BANGOR
SEREMONIAU GRADDIO
Dwy seremoni y dydd
Datganiadau Unawdol

9 i 11 Gorffennaf 2010
CWRS PRESWYL HAF yn GLANLLYN
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Cerddorfa Hŷn a Band Symffonig
I ddilyn: CYNGERDD ar 11 GORFFENNAF 2010

24 Mehefin i 27 Mehefin 2010
CWRS PRESWYL HAF
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Roc a Pop - Cerddorfa Iau, Ensemble Taro a Band Chwyth
I ddilyn: CYNGERDD ar 27 MEHEFIN 2010

22 Mehefin 2010
GALERI, Caernarfon
CANOLFAN GERDD WILLIAM MATHIAS

Cyngerdd ffarwelio â myfyrwyr sy'n mynd i'r coleg
Cyfeilio ar y piano

2 Mehefin 2010 7.30yh
CANOLFAN HAMDDEN BIWMARES
GŴYL BIWmarEs
CYNGERDD CERDDORFAOL
Cerddorfa Siambr Cymru
Arweinydd: Anthony Hose
Unawdydd: Rebecca Evans

Agorawd - The Marriage of Figaro Mozart
Les Nuits d'Ete
Berlioz
Symffoni Rhif 7 yn A, Op 92 Beethoven

26 Mai 2010
THEATR SEILO, Caernarfon
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias

Cyngerdd Rhanbarth Botwnnog a Caernarfon

21 Mai 2010
GALERI, Caernarfon
CLWB ROTARI CAERNARFON

Cystadleuaeth Cerddor Ifanc y Flwyddyn 2010
Cyfeilio ar y piano i gystadleydd

15 Mai 2010
WINTER GARDENS, BLACKPOOL
GŴYL WANWYN BANDIAU PRES
Band Beaumaris

8 Mai 2010
THEATR HAFREN, Y DRENEWYDD
GŴYL GERDD MALDWYN
Mass of the Children
Rutter
Requiem
Faure
Arweinydd: Patrick Larley

8 Mai 2010
YSGOL FRIARS Bangor
GŴYL Y PUMP RHANBARTH, Merched y Wawr - Mwyniant Mai

Perfformiad gan Band Symffonig Gwynedd a Môn

27 Ebrill 2010
VENUE CYMRU Llandudno
Y FRENHINES - Ymweliad â Gogledd Cymru
Unawdau Marimba a Drwm Ochr
Little Prayer
Glennie

19 Ebrill 2010
VENUE CYMRU Llandudno
ENSEMBLE CYMRU

Gwaith Solo tros amser cinio

18 Ebrill 2010
RNCM Manceinion
PENCAMPWRIAETH BANDIAU PRES IEUENCTID, Manceinion
Band Ieuenctid Gwynedd a Môn
CANLYNIAD: PENCAMPWYR

13 Ebrill 2010
THEATR FACH, Llangefni
Recordio CWIS RADIO CYMRU

7, 8 a 9 Ebrill 2010
GALERI, Caernarfon
GŴYL DELYNAU FLYNYDDOL
GWASANAETH CERDD WILLIAM MATHIAS
Cyngerdd gyda Deborah Henson-Conant

28 Mawrth 2010
NEUADD PRICHARD JONES, BANGOR
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias

Cyngerdd Cerddorfa a Band

27 Mawrth 2010
NEUADD PHILHARMONIC LERPWL
CERDDORFA PHILHARMONIA LERPWL

Cymdeithas Gorawl Formby
Ysgol Merchant Taylors, Crosby
Requiem Verdi

20 a 21 Mawrth 2010
NEUADD Y brangwyn, Abertawe

CYSTADLEUAETH BANDIAU PRES CYMRU

Band Beaumaris

17 Mawrth 2010
YSGOL GYFUN LLANGEFNI
CYNGERDD CERDDORFAOL

Gwasanaeth Ysgolion William Mathias

13 Mawrth 2010
YSGOL BRYNREFAIL
BEIRNIADU UWCHRADD EISTEDDFOD YR URDD


12 Mawrth 2010
YSGOL CWM Y GLO
GWEITHDAI CERDD
Wythnosol am 4 wythnos

27 Chwefror 2010
YSGOL DYFFRYN OGWEN
Beiriniadu Uwchradd Eisteddfod yr Urdd

25 Chwefror 2010
VENUE CYMRU Llandudno
ENSEMBLE CYMRU

Gwaith Solo a gweithdy

Lansio - Caffi Caitlin

20 a 21 Chwefror 2010
PORTHCAWL
EISTEDDFOD Y GLOWYR
Band Beaumaris

7 Chwefror 2010
COLEG CERDD Y GOGLEDD, MANCEINION (RNCM)
Diwrnod Offerynnau Taro Blynyddol

4 Chwefror 2010
GWEITHDAI YSGOLION
Sinfonia Cymru
YSGOL GLAN Y MOR Pwllheli
Gweithdy Cyfansoddi yn seiliedig ar TRAFOD gan Brian Hughes

28 Ionawr 2010
GWEITHDAI YSGOLION
Sinfonia Cymru
YSGOL Y MEOLWYN Blaenau Ffestioniog
Gweithdy Cyfansoddi yn seiliedig ar TRAFOD gan Brian Hughes

27 Ionawr 2010
GWEITHDAI YSGOLION
Sinfonia Cymru
YSGOL EIFIONYDD Porthmadog
Gweithdy Cyfansoddi yn seiliedig ar TRAFOD gan Brian Hughes

26 Ionawr 2010
GWEITHDAI YSGOLION
Sinfonia Cymru
YSGOL DYFFRYN NANTLLE Penygroes
Gweithdy Cyfansoddi yn seiliedig ar TRAFOD gan Brian Hughes

25 January 2010 1000 - 1500
GWESTY CELTIC ROYAL Caernarfon
Gweithdy Cerdd a Dyslexia


9 Ionawr 2010
VENUE CYMRU Llandudno
ENSEMBLE CYMRU

Gweithdai Cerdd (x3) i Blant
gyda Sioned Eleri Roberts

2009
13 Rhagfyr 2009
GALERI, Caernarfon
Cyngerdd Nadolig Cerddorfeydd Trawsirol
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias

12 Rhagfyr 2009
CADEIRLAN BANGOR
MESEIA
Handel
gyda Cantorion Menai

5 Rhagfyr 2009
Eglwys st paul, bae colwyn
FFILHARMONIA GOGLEDD CYMRU
Te Deum


29 Tachwedd 2009
CAPEL HOREB, Llanrwst
MESEIA
Handel
Arweinydd: Parchedig Philip Barnett

28 Tachwedd 2009
NEUADD PRICHARD JONES BANGOR
CERDDORFA SYMFFONI PRIFYSGOL BANGOR

Dathliad 125 Mlynedd Prifysgol Bangor

18 Tachwedd 2009
YSGOL GYFUN LLANGEFNI
CYNGERDD CERDDORFAOL

Gwasanaeth Ysgolion William Mathias

31 Hydref 2009
EGLWYS GADEIRIOL EFROG

CHWEDL Y DDRAIG
BAND BEAUMARIS a CÔR MEIBION Y PENRHYN

24 Hydref 2009
NEUADD WILLIAM ASTON Wrecsam
CYNGERDD BLYNYDDOL CÔR MEIBION Y RHOS
gyda
Elin Manahan Thomas
(soprano)
David Kempster
(bariton)
Dewi Ellis Jones
(offerynnau taro)

10 Hydref 2009
CILCAIN
ENSEMBLE CYMRU
GŴYL FAMA
Gwyl o Gerddoriaeth a Chelfyddyd

Hydref 2009
GWEITHDAI YSGOLION
Sinfonia Cymru
Gweithdau Cyfansoddi yn seiliedig ar TRAFOD gan Brian Hughes
Amserlen i ddilyn

19 Medi 2009
STIWDIO BARCUD, Caernarfon
Recordio NOSON LAWEN ar gyfer S4C

10 Medi 2009
GALERI, Caernarfon
TONIC - DAWNS a THE

Datganiad unigol

5 Medi 2009
NEUADD GOFFA CRICIETH
GWEITHDAI YSGOLION
Sinfonia Cymru
Perfformiad Cyntaf o TRAFOD gan Brian Hughes

5 Medi 2009 1.00yp
PRIFYSGOL BANGOR
ENSEMBLE CYMRU
Cyngerdd i Gyn Fyfyrwyr

28 Awst 2009
VENUE CYMRU Llandudno
ENSEMBLE CYMRU

Gweithdai Cerdd (x3) i Blant
Llipryn Llwyd
gan Angharad Tomos

22 Awst 2009
YSGOL BRYNREFAIL, Llanrug
AMGUEDDFA LECHI CYMRU LLANBERIS yn trefnu
Cyngerdd i gofio cau Chwarel Dinorwig yn 1969

7 Awst 2009
EISTEDDFOD GENEDLAETHOL CYMRU, Y Bala
CYSTADLEUATH CORAU
Cyfeilio i Gôr Cyntaf i'r Felin

7 Awst 2009
EISTEDDFOD GENEDLAETHOL CYMRU, Y Bala
PRIFYSGOL BANGOR
Gweithgareddau Cerddoriaeth

2 Awst 2009
EISTEDDFOD GENEDLAETHOL CYMRU, Y Bala
Canolfan Gerdd William Mathias
Cymanfa Ganu

2 Awst 2009
EISTEDDFOD GENEDLAETHOL CYMRU, Y Bala
Telediad S4/C
Sylwebydd a beirniad answyddogol
Cystadlaethau Bandiau Pres

22 Gorffennaf 2009 10.30yb
GŴYL GERDD CONWY
Oriel yr Academi Frenhinol Gymreig
Cyngerdd i Blant
DATGANIAD

6 i 9 Gorffennaf 2009
CWRS PRESWYL HAF
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Cerddorfa Hŷn a Band Symffonig
I ddilyn: CYNGERDD ar 9 GORFFENNAF 2009
Canolfan Hamdden, Biwmaris

29 Mehefin i 2 Gorffennaf 2009
CWRS PRESWYL HAF
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Cerddorfa Iau, Ensemble Taro a Band Chwyth
I DDILYN : CYNGERDD ar 2 GORFFENNAF 2009
Neuadd Prichard Jones, Bangor

28 Mehefin 2009
THEATR Y PAFILIWN RHYL
GŴYL BANDIAU PRES
BAND BEAUMARIS

22 Mehefin 2009 7.00yh
YSGOL RYDAL PENRHOS, Bae Colwyn
ENSEMBLE CYMRU
CYNGERDD HAF
Gwaith unawdol

19 Mehefin 2009 7.00yh
YSGOL GYFUN, Llangefni
GŴYL CEFNI - CYNGERDD MAWRION MÔN
Elw at Cyfeillion Ward Alaw Ysbyty Gwynedd
gyda
Meinir Gwilym
Dewi Ellis Jones
Lucy Kelly
Côr Adlais
Manon Wyn Williams
Theatr Ieuenctiod Môn

6 Mehefin 2009 7.30yh
GŴYL GERDD RYNGWLADOL ULVERSTON
EGLWYS Y PLWYF, Ulverston
Cerddorfa Siambr Cymru
Zadok the Priest
Handel
My Heart is Inditing 
Purcell
Suite No 3 in d, Jesu Joy of Man's Dersiring
Bach
Palladio Karl Jenkins
My Heart is Inditing Handel
Arweinydd: John Gibbons

5 Mehefin 2009 7.30yh
GŴYL GERDD RYNGWLADOL ULVERSTON
CORONATION HALL, Ulverston
Cerddorfa Siambr Cymru
Symffoni Rhif 104 yn D (The London)
Haydn
Consierto i Biano Rhif 1 yn G leiaf  
Mendelssohn
Symffoni Rhif 5 in C leiaf
Beethoven
Arweinydd: Thomas Carroll
Unawdydd: Anthony Hewitt


3 Mehefin 2009 7.30yh
GŴYL GERDD BLEDINGTON
Eglwys St Leonard
DATGANIAD
Dewi Ellis Jones
offeynnau taro

3 Mehefin 2009
GŴYL GERDD BLEDINGTON
Gweithdai i Ysgolion
Stow on the Wold
10.30yb
Bledington
2.00yp

22 Mai 2009
GALERI, Caernarfon
CLWB ROTARI CAERNARFON

Cystadleuaeth Cerddor Ifanc y Flwyddyn 2009
Beirniad

19 Mai 2009
BBC BANGOR
RECORDIAD RADIO CYMRU - ALED JONES
Dyddiad Darlledu: 20 Mehefin 2009

17 a 18 Mai 2009
EGLWYS PADARN SANT, LLANBERIS
TV RECORDIAD TELEDU ar gyfer Songs of Praise
Band Pres Hyn Gwynedd a Môn

15 a 16 Mai 2009
YSGOL SYR THOMAS JONES, Amlwch
EISTEDDFOD GADEIRIOL MÔN AMLWCH A'R CYLCH
Beirniad Cerdd

14 Mai 2009 2.30yp
GALERI, Caernarfon
TONIC - DAWNS a THE


9 Mai 2009
THEATR HAFREN, Y DRENEWYDD
GŴYL GERDD MALDWYN
Fingal's Cave Overture
 Mendelssohn
Nelson Mass
 Haydn
Hear my Prayer Mendelssohn
Arweinydd: Gwyn L Williams


9 Mai 2009
YSGOL FRIARS Bangor
GŴYL Y 5 RHANBARTH, Merched y Wawr - Mwyniant Mai

Datganiad Unawdol

2 Mai 2009 7.30yh
CANOLFAN HAMDDEN BEAUMARIS
Band Symffonig Gwynedd a Môn
Yn ymuno â Band Chwyth o'r Eidal

2 Mai 2009 1.00yp
Stiwdio 1 GALERI, Caernarfon
CHWECH PIANO
Steve Reich

24 Ebrill 2009
YSGOL PEN Y BRYN, Bethesda
GWEITHDAI CERDD
Wythnosol am 6 wythnos

17 a 18 Ebrill 2009
Caerdydd
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Cyngherddau Band Symffonig

16 Ebrill 2009
GALERI, Caernarfon
GŴYL DELYNAU FLYNYDDOL
GWASANAETH CERDD WILLIAM MATHIAS
Gweithdai Cyfansoddi

30 a 31 Mawrth 2009
GALERI, Caernarfon
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias

Cyngherddau Cerddorfa a Band

19 Mawrth 2009
EGLWYS ST JOHN'S Bae Colwyn
ENSEMBLE CYMRU / YSGOL PENRHOS SCHOOL
REQUIEM
John Rutter

18 Mawrth 2009
YSGOL GYFUN LLANGEFNI
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Cyngerdd Cerddorfaol

14 Mawrth 2009
NEUADD PRICHARD JONES Bangor
EISTEDDFOD URDD GOBAITH CYMRU - Rhanbarth Eryri
Beirniadu

12 Mawrth 2009
CANOLFAN GREFFTAU RHUTHUN
ENSEMBLE CYMRU

1 Mawrth 2009
PAFILIWN MÔN
CYNGERDD DEWI SANT
Band Biwmares

28 Chwefror 2009
PRIFYSGOL CYMRU, BANGOR
CERDDORFA SYMFFONI'R BRIFYSGOL
Neuadd Prichard Jones, Bangor


7 Chwefror 2009
GALERI Caernarfon
Canolfan Gerdd William Mathias yn cyflwyno

CYFANSODDI GYDA'R CYFANSODDWYR

Gweithdai i ddisgyblion 14 - 16 oed

25 Ionawr 2009
GŴYL BANDIAU CYNGERDD, Bradford
Cystadleuaeth Band Symffonig
Band Symffonig Gwynedd a Môn

17 Ionawr 2009 7.30yh
CADEIRLAN BANGOR
ATGOF O'R SER
Robat Arwyn
TE DEUM
Dvorak
gyda Cantorion Menai

10 Ionawr 2009 7.30yh
NEUADD PENDRE Tywyn
Cyngerdd codi arian at Eisteddfod Genedlaethol 2009

gyda Côr Ardudwy

10 Ionawr 2009
VENUE CYMRU Llandudno
Dydd Hwyl y Teulu
Gweithdai Cerdd

2008
14 Rhagfyr 2008
GALERI, Caernarfon
Cyngerdd Nadolig Cerddorfeydd Trawsirol
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias

13 Rhagfyr 2008
CADEIRLAN LLANELWY
FFILHARMONIA GOGLEDD CYMRU
St Nicholas  
Britten
Sleigh Ride  Leroy Anderson
Carolau

10 a 11 Rhagfyr 2008
YSGOL BRYNAERAU Pontllyfni
Gweithdai Cerdd

6 Rhagfyr 2008
Eglwys st paul, bae colwyn
FFILHARMONIA GOGLEDD CYMRU
Sanctus Affricanaidd Fanshawe

30 Tachwedd 2008
CAPEL HOREB, Llanrwst
MESEIA
Handel
Arweinydd: Parchedig Philip Barnett

26 a 28 Tachwedd 2008
YSGOL BRYNAERAU Pontllyfni
Gweithdai Cerdd

19 Tachwedd 2008
YSGOL GYFUN LLANGEFNI
CYNGERDD CERDDORFAOL

Gwasanaeth Ysgolion William Mathias

9 Tachwedd 2008
CANOLFAN Y CELFYDDYDAU ABERYSTWYTH - Y NEUADD FAWR
CYMDEITHAS GERDD ABERYSTWYTH
Datganiad

6 i 17 Hydref 2008
ENSEMBLE CYMRU
Manylion i ddilyn

28 Medi 2008
HARROGATE
CYSTADLEUAETH DERFYNOL BANDIAU PRES PRYDAIN
Band Biwmares

22 - 26 Medi 2008
SAIN, Llandwrog
RECORDIO CD Gwenan Gibbard

17 Medi 2008 7.45yh
GŴYL HOWDEN
Cadeirlan Howden
DATGANIAD AMSER CINIO
Dewi Ellis Jones
offerynnau taro

16 Medi 2008 7.45yh
GŴYL HOWDEN
Cadeirlan Howden
TRINIQUE
Dewi Ellis Jones
offerynnau taro
Claire Jones
telyn
Rhys Taylor
clarinet

13 Medi 2008
GALERI, Caernarfon
CANOLFAN GERDD WILLIAM MATHIAS
Taro Nodyn gyda'r Tiwtoriaid
Datganiad Unigol

gyda:
Eleanor Bennett, Iwan Llewelyn-Jones, Mary Lloyd Davies


9 Medi 2008 7.30yh
EGLWYS LLANBERIS
RECORDIO CD
Côr Seiriol

9 Medi 2008
GŴYL GELFYDDYDAU Y BERMO
Gweithdy Offerynnau Taro

6 Medi 2008
GŴYL GELFYDDYDAU Y BERMO
Gweithdy Offerynnau Taro
Datganiad unigol (gyda'r nos)

5 Medi 2008 3.45yp - 4.30yp
CYMDEITHAS CYN FYFYRWYR BANGOR
Datganiad


9 Awst 2008
EISTEDDFOD GENEDLAETHOL CYMRU, Caerdydd
Telediad S4/C
Sylwebydd a beirniad answyddogol
Rhuban Glas Offerynnol dan 16

7 Awst 2008
EISTEDDFOD GENEDLAETHOL CYMRU, Caerdydd
ENSEMBLE CYMRU
Lab Cerddoriaeth


14 Gorffennaf 2008
NEUADD PRICHARD JONES, PRIFYSGOL BANGOR
SEREMONI GRADDIO PhD
Dr Dewi Ellis Jones

12 Gorffennaf 2008
CANOLFAN BEAUMARIS
CYNGERDD HAF BLYNYDDOL
Seindorf Beaumaris

11 Gorffennaf 2008
CADEIRLAN BANGOR
SEREMONI RADDIO COLEG MENAI
Datganiad

10 Gorffennaf 2008
GENEDLAETHOL MUSIC FOR YOUTH, Symphony Hall, Birmingham
GŴYL BANDIAU PRES
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias

Band Pres Hŷn

6 i 9 Gorffennaf 2008
CWRS PRESWYL HAF
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Cerddorfa Hŷn a Band Symffonig
I ddilyn: CYNGERDD ar 9 GORFFENNAF 2008

30 Mehefin i 3 Gorffennaf 2008
CWRS PRESWYL HAF
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Cerddorfa Iau, Ensemble Taro a Band Chwyth
I DDILYN : CYNGERDD ar 3 GORFFENNAF 2008

29 Mehefin 2008
CANU CYNULLEIDFAOL, Portdinorwic
GŴYL Y FELINHELI
Côr Meibion y Penrhyn
Ensemble Pres Biwmaris


27 Mehefin 2008 7.30yh
GŴYL GERDD PLAXTOL ger Sevenoaks, Caint
GWEITHDY PRYNHAWN gydag Ysgol Plaxtol
DATGANIAD GYDA'R NOS a SWPER

26 Mehefin 2008
GALERI, Caernarfon
BAND PRES H
ŶN GWYNEDD A MÔN
gyda Band Ieuenctid Norwy

24 Mehefin 2008
GALERI, Caernarfon
UNDEB Y CERDDORION
Gofal Plant - Geithdai Hyfforddi

22 Mehefin 2008
CADEIRLAN CAER
Chichester Psalms 
Bernstein

20 a 21 Mehefin 2008
EGLWYS LLANBERIS
RECORDIO CD
Côr Seiriol

16 Mehefin 2008
LINTON, Caergrawnt
Linton Heights School a Granta Special School
Gweithdai Addysgol

7 Mehefin 2008
PAFILIWN SIOE MÔN, MONA
BAND BIWMARES
Noson Lawen

6 Mehefin 2008
GALERI, Caernarfon
CLWB ROTARI CAERNARFON

Cystadleuaeth Cerddor Ifanc y Flwyddyn 2008
Beirniad

1 a 2 Mehefin 2008
STIWDIO RECORDIO KISSAN, Cardydd

CD Coleg y Drindod, Caerfyrddin
Sesiwn Recordio

30 Mai 2008
EISTEDDFOD YR URDD SIR CONWY

ENSEMBLE CYMRU
Gweithdai Cerddoriaeth

26 Mai 2008
EISTEDDFOD YR URDD SIR CONWY

TDARLLEDIAD BYW S4/C
Trafod SEREMONI'R PRIF GYFANSODDWR

24 Mai 2008 7.30yh
CANOLFAN GELFYDDYDAU GLANNAU GWY, Llanfair-ym-Muallt

Datganiad unigol

23 Mai 2008 7.30yh
CANOLFAN HAMDDEN BIWMARES
GŴYL BIWmarEs
CYNGERDD CERDDORFAOL
Cerddorfa Siambr Gymru
Arweinydd: Anthony Hose
Cantre'r Gwaelod
Geraint Lewis (PERFFORMIAD CYNTAF)
Symffoni Rhif 40
Mozart

17 Mai 2008
CADEIRLAN BANGOR
CANTORION MENAI
Messa di Gloria  
Puccini
Arweinydd: Enid Griffiths

10 Mai 2008
CADEIRLAN LLANELWY
Carmina Burana
Carl Orff
Sinfonia y Ffin

8 Mai 2008
CASTELL PICTON, HWLFFORDD
Cyngerdd Awyr Agored

3 Mai 2008
NEUADD PRICHARD JONES, BANGOR
CERDDORFA A CHorws Symffoni'R BRIFYSGOL

24 Ebrill 2008 8.00yh
NEUADD POWIS, BANGOR
DATGANIAD - CYFRES CERDDORIAETH YM MANGOR
Dewi Ellis Jones (offerynnau taro)
yn cynnwys Perfformiad Cyntaf
Slate Fanfare
ar gyfer seiloffon llechi ("Llechiffôn") a pres
Dafydd Bullock

20 Ebrill 2008
CYSTADLEUAETH GŴYL BANDIAU CYNGERDD PRYDAIN, Warwick
Cystadleuaeth Band Symffonig
Band Symffonig Gwynedd a Môn

19 Ebrill 2008
CYNGERDD ROTARI
YSGOL FRIARS, Bangor
BAND PRES HŶN GWYNEDD A MÔN
gyda Côr Meibion Caernarfon

14 Ebrill 2008
RECORDIO EITEM Sioe Gelf S4/C
Amgueddfa Lechi, Llanberis
Llechiffôn

13 Ebrill 2008
PENCAMPWRIAETH BANDIAU PRES IEUENCTID, Manceinion
Tiwtor gyda Band Ieuenctid Gwynedd ac Ynys Môn
CANLYNIAD: I'W GYHOEDDI

12 Ebrill 2008
Eglwys st paul, bae colwyn
FFILHARMONIA GOGLEDD CYMRU
Chichester Psalms Bernstein
Requiem  Durufle

29 Mawrth 2008 7.30yh
LINTON VILLAGE COLLEGE
CYMDEITHAS GERDD LINTON, Caergrawnt
DATGANIAD
gyda Claire Jones (telyn)

28 Mawrth 2008
NEUADD WILLIAM ASTON, NEWI, WRECSAM
TAITH O AMGYLch CYMRU - HYRWYDDO CD KISSAN CLASUROL
Catrin Finch (telyn)
Dewi Ellis Jones (offerynnau taro)
Rhys Taylor (clarinét)

22 Mawrth 2008
GALERI, Caernarfon
Canolfan Gerdd William Mathias

Diwrnod o ddathlu 3 mlynedd ers i Galeri agor ei drysau, ac i ni symud yma.
Ymysg y digwyddiadau eraill bydd Canolfan Gerdd William Mathias yn cyflwyno :
3 sesiwn, 3 elfen cerdd : Gweithdai rhythm, harmoni ac alaw.


10 - 10.55am : Offerynnau taro gyda Dewi Ellis Jones

11 - 11.55am : Gitar gyda Neil Browning

12 - 12.55pm : Offerynnau chwyth gyda Marie Claire

Triawdau Telyn a Llais (Ymarfer Agored)

2 - 3pm : Llais gyda Marian Bryfdir

3 - 4pm : Telyn gydag Elinor Bennett

Agored i bawb. Dewch a'ch offerynnau. Cost £2

19 Mawrth 2008
YSGOL GYFUN LLANGEFNI
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias

Cyngerdd Cerddorfaol

12 Mawrth 2008
CANOLFAN BAND BEAUMARIS
Eisteddfod yr Urdd - Adran Pres

Beirniad

10 a 11 Mawrth 2008
GALERI, Caernarfon
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias

Cyngherddau Cerddorfa a Band

10 Mawrth 2008 (bore)
CANOLFAN UCHELDRE, CAERGYBI
TAITH ENSEMBLE CYMRU
TAPIO MEWN TEMPO
Dewi Ellis Jones (percussion)
Peryn Clement-Evans (clarinét)
Harvey Davies (piano)

9 Mawrth 2008
CANOLFAN UCHELDRE, CAERGYBI
TAITH ENSEMBLE CYMRU
TAPIO MEWN TEMPO
Dewi Ellis Jones (percussion)
Peryn Clement-Evans (clarinét)
Harvey Davies (piano)

8 Mawrth 2008
NEUADD DWYFOR, PWLLHELI
TAITH ENSEMBLE CYMRU
TAPIO MEWN TEMPO
Dewi Ellis Jones (percussion)
Peryn Clement-Evans (clarinét)
Harvey Davies (piano)

7 Mawrth 2008
EGLWYS ST ELETH, AMLWCH
TAITH ENSEMBLE CYMRU
TAPIO MEWN TEMPO
Dewi Ellis Jones (percussion)
Peryn Clement-Evans (clarinét)
Harvey Davies (piano)

6 Mawrth 2008
CAPEL GAD, CILCAIN, ger YR WYDDGRUG
TAITH ENSEMBLE CYMRU
TAPIO MEWN TEMPO
Dewi Ellis Jones (percussion)
Peryn Clement-Evans (clarinét)
Harvey Davies (piano)

6 Mawrth 2008
NEUADD POWIS, BANGOR
TAITH ENSEMBLE CYMRU
TAPIO MEWN TEMPO
Dewi Ellis Jones (offerynnau taro)
Peryn Clement-Evans (clarinét)
Harvey Davies (piano)

6 Mawrth 2008
VENUE CYMRU, LLANDUDNO
TAITH ENSEMBLE CYMRU
TAPIO MEWN TEMPO
Dewi Ellis Jones (offerynnau taro)
Peryn Clement-Evans (clarinét)
Harvey Davies (piano)

5 Mawrth 2008
RYDAL PENRHOS, BAE COLWYN BAY
TAITH ENSEMBLE CYMRU
TAPIO MEWN TEMPO
Dewi Ellis Jones (offerynnau taro)
Peryn Clement-Evans (clarinét)
Harvey Davies (piano)

23 Chwefror 2008
PRIFYSGOL CYMRU, BANGOR
CERDDORFA SYMFFONI'R BRIFYSGOL
Neuadd Prichard Jones, Bangor


3 Chwefror 2008
COLEG CERDD Y GOGLEDD, MANCEINION (RNCM)
Diwrnod Offerynnau Taro Blynyddol

2 Chwefror 2008
Y TRALLWNG
Band HŶN GWYNEDD A MÔN GYDA BAND POWyS

1 Chwefror 2008
GOHIRIWYD OHERWYDD TYWYDD GARW
DYDDIAD NEWYDD 28 Mawrth 2008

NEUADD WILLIAM ASTON, NEWI, WRECSAM
TAITH O AMGYLch CYMRU - HYRWYDDO CD KISSAN CLASUROL
Catrin Finch (telyn)
Dewi Ellis Jones (offerynnau taro)
Rhys Taylor (clarinét)

31 Ionawr 2008
EGLWYS Y DRINDOD SANCTAIDD, ABERAERON
TAITH O AMGYLch CYMRU - HYRWYDDO CD KISSAN CLASUROL
Catrin Finch (telyn)
Dewi Ellis Jones (offerynnau taro)
Rhys Taylor (clarinét)

25 Ionawr 2008
THEATR Y DDRAIG, Y BERMO
TAITH O AMGYLch CYMRU - HYRWYDDO CD KISSAN CLASUROL
Catrin Finch (telyn)
Dewi Ellis Jones (offerynnau taro)
Rhys Taylor (clarinét)

24 Ionawr 2008
NEUADD PONTYBEREM
TAITH O AMGYLch CYMRU - HYRWYDDO CD KISSAN CLASUROL
Catrin Finch (telyn)
Dewi Ellis Jones (offerynnau taro)
Rhys Taylor (clarinét)

2007
21 a 22 Rhagfyr 2007 7.30yh
CANOLFAN BEAUMARIS
CYNGERDD NADOLIG
Seindorf Beaumaris

10 Rhagfyr 2007
RHOS Y GILWEN MANSION, Aberteifi
Perfformio yn lansiad CD Claire Jones
gyda Côr Crymych

9 Rhagfyr 2007
GALERI CAERNARFON
Cyngerdd Blynyddol Nadolig Cerddorfeydd Trawsirol
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias

25 Tachwedd 2007
GŴYL bandiau chwyth ieuenctid prydain
Warrington
Band Symffonig Gwynedd Môn
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias

21 Tachwedd 2007
YSGOL GYFUN LLANGEFNI
CYNGERDD CERDDORFAOL

Gwasanaeth Ysgolion William Mathias

3 Tachwedd 2007
NEUADD POWIS, BANGOR
CYNGERDD DATHLU PENBLWYDD JEFFREY LEWIS YN 65

27 Hydref 2007
NEUADD POWIS, BANGOR
UNAWDWYR BAROC BANGOR
Cyfarwyddwr - Athro Dr Bruce Wood

26 Hydref 2007
EGLWYS LLANGEINWEN
UNAWDWYR BAROC BANGOR
Cyfarwyddwr - Athro Dr Bruce Wood

23 Hydref 2007 7.00yh
WEDI 7 - S4/C
STIWDIO TINOPOLIS, LLANELLI
Cyfweliad a datganiad byw

22 Hydref 2007
GWEITHDY OFFERYNNAU TARO
Ysgol Emrys ap Iwan, Abergele

19 Hydref 2007
Radio Wales
Cyfweliad byw - Roy Noble

17 Hydref 2007
ITV1 Cymru
Recordio eitem ar gyfer Wales Tonight ITV1
Cyfweliad gyda Ian Lang

15 Hydref 2007
GWEITHDY OFFERYNNAU TARO
Ysgol Rydal Penrhos, Bae Colwyn

12 Hydref 2007
CYNGERDD BEATRIX POTTER - Ensemble Cymru
Neuadd Prichard Jones, Bangor 1000
Yr Wyddgrug 1330

11 Hydref 2007 8.00yh - 9.30yh
NEUADD PRICHARD JONES, Bangor
Ensemble Cymru
Yn cynnwys - Perfformiad o waith gan Gareth Glyn
I Barthau Hen Berthyn - cipolwg ar perthynas Gogledd Cymru gyda Lerpwl dros y canrifoedd

8, 9, 10 a 11 Hydref 2007
CYNGERDD BEATRIX POTTER - Ensemble Cymru
8 Ucheldre, Caergybi 1030 - 1130
9 Bala 1030
9 Tywyn 1345
10 Pwllheli 1030
10 Pwllheli 1315
11 Theatr Seilo, Caernarfon 1030
11 Neuadd Prichard Jones 1830 - 1930

2 Hydref 2007
VENUE CYMRU LLANDUDNO
VISIT WALES SHOWCASE
Dewi Ellis Jones

gyda Catrin Finch a Rhys Taylor

30 Medi 2007
HARROGATE
CYSTADLEUAETH BANDIAU PRES PRYDAIN
Band Biwmares

27 Medi 2007 11.00yb
CADEIRLAN LLANELWY
GŴYL GERDD RYNGWLADOL GOGLEDD CYMRU
DATGANIAD UNIGOL

24 Medi 2007 11.00yb a 2.00yh
CADEIRLAN LLANELWY
GŴYL GERDD RYNGWLADOL GOGLEDD CYMRU
Cyngerdd Beatrix Potter - Ensemble Cymru

22 Medi 2007
CADEIRLAN LLANELWY
GŴYL GERDD RYNGWLADOL GOGLEDD CYMRU
Catrin Finch ac Ensemble Cymru
Yn cynnwys - Perfformiad Cyntaf o waith gan Gareth Glyn
I Barthau Hen Berthyn - cipolwg ar perthynas Gogledd Cymru gyda Lerpwl dros y canrifoedd

17 - 21 Medi 2007
GŴYL GERDD RYNGWLADOL GOGLEDD CYMRU
Gwethdai Offerynnau Taro
17 Ysgol Uwchradd Dinbych
18 yb Ysgol Bryn Hyfryd, Rhuthin
18 yh Ysgol Uwchradd Y Rhyl
19 Ysgol Glan Clwyd, Llanelwy
20 yb Ysgol Emrys ap Iwan, Abergele
20 yh Ysgol Uwchradd Prestatyn
21 yb Ysgol Rydal Penrhos, Bae Colwyn

15 Medi 2007
EGLWYS ST MAIR, PORTHAETHWY
BAND PORTHAETHWY
Côr Gateway, Llangefni
Dewi Ellis Jones Marimba

24 Awst 2007 5.30 - 6.30 yh
GŴYL Y FAENOL 2007
DATGANIAD ARTISTIAID IFANC yn yr Ysgubor Fawr
DEWI ELLIS JONES    Unawdau marimba ac offerynnau eraill

12 Awst 2007
CAE RAS CASGWENT (CHEPSTOW), Sir Fynwy
RAINBOW SPIRIT ENLIGHTENMENT FAYRE
DEWI ELLIS JONES    Unawdydd Marimba ac offerynnau eraill
Cyfeilydd: Harvey Davies

GOHIRIWYD TAN 2008

7 Awst 2007 8.00yh
EISTEDDFOD GENEDLAETHOL CYMRU, Sir Fflint a'r Cyffiniau
CYNGERDD gyda CÔR YR EISTEDDFOD
Ensemble Cymru

5 Awst 2007 pm
EISTEDDFOD GENEDLAETHOL CYMRU, Sir Fflint a'r Cyffiniau
Cystadlu gyda Seindorf Beaumaris (Pencampwyr/Adran 1)

4 Awst 2007
EISTEDDFOD GENEDLAETHOL CYMRU, Sir Fflint a'r Cyffiniau
Telediad S4C
Sylwebydd a beirniad answyddogol
Bandiau Pres (Adran 4)

pnawn - Cystadlu gyda Seindorf Beaumaris (Adran 2)

3 Awst 2007 8.00yh
EISTEDDFOD GENEDLAETHOL CYMRU, Sir Fflint a'r Cyffiniau
CYNGERDD AGORIADOL "RHYTHM"
DEWI ELLIS JONES    Unawdydd Marimba ac offerynnau eraill
Cyfeilydd: Harvey Davies

Artistiad eraill
Piantel   Dylan Cernyw ac Annette Bryn Parri
Danswyr Nantgarw
Caryl a'r Band
Côr Hŷ
n Ieuencid Sir Fflint
Cantorion Colin Jones

1 Awst 2007
GŴYL DEUCANMLWYDDIANT ABERAERON 2007
Cyngerdd yn y Parc
Catrin Finch a band CF47

20 Gorffennaf 2007
EGLWYS SANT EDWARD, Caergrawnt
GŴYL GERDD CAERGRAWNT
DATGANIAD AMSER CINIO

16 Gorffennaf 2007
GALERI, CAERNARFON
CYNGERDD Y PENCAMPWYR
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Tiwtor Offerynnau Taro

1 i 6 Gorffennaf 2007
CWRS PRESWYL BAND a CERDDORFA
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Tiwtor Offerynnau Taro

28 a 29 Mehefin 2007
CAERDYDD
RECORDIO Eitemau i CD gyda Claire Jones (telyn)

23 Mehefin 2007
PLAS NEWYDD, LLANFAIRPWLL
YR YMDDIRIEDOLAETH GENEDLAETHOL
Gweithdy Cerdd

22 Mehefin 2007
NEUADD PRICHARD JONES, PRIFYSGOL CYMRU, BANGOR
DATGANIAD CYHOEDDUS
Datganiad PhD (Terfynol) - Dewi Ellis Jones

20 Mehefin 2007
NEUADD POWIS, PRIFYSGOL CYMRU, BANGOR
DATGANIAD ar gyfer CWNSLERIAID o'r UDA

1 - 3 Mehefin 2007
DDATHLIADAU'R SULGWYN
OLDHAM, SADDLEWORTH a HUDDERSFIELD
Band Biwmaris


26 Mai 2007 7.30yh
CANOLFAN HAMDDEN BIWMARES
GŴYL BIWmarEs
CYNGERDD CERDDORFAOL
Cerddorfa Siambr Gymreig
Arweinydd: Anthony Hose
Five Variants on Dives and Lazarus
Vaughan Williams
Sospiri
Elgar
Serenade for Strings
Elgar

**Spirit Dances (PERFFORMIAD CYNTAF)
Christopher Painter
Serenade for Strings
Tchaikovsky

**Gwaith comisiwn gan yr
Ŵyl ar gyfer unawdydd taro a llinynnau, gyda dawnsiwr unigol

DEWI ELLIS JONES    Unawdydd Taro
Paul Davies   
Dawnsiwr/coreograffydd

24 Mai 2007
NEUADD POWIS, Bangor
MENTER A BUSNES, PARC MENAI
Eitemau unigol


20 Mai 2007
EISTEDDFOD MÔN, Pafiliwn Sioe Môn
CYMANFA GANU, Dechrau Canu Dechrau Canmol
Recordiad teledu gyda Seindorf Beaumaris

16 Mai 2007
CANOLFAN GELFYDDYDOL CHAPTER ARTS, Canton, CAERDYDD
RECORDIO eitemau Marimba a Vibraphone ar gyfer John Hardy Music

14 a 15 Mai 2007
SAIN, Llandwrog
RECORDIO traciau cefndir ar gyfer CD newydd Rhys Meirion

5 Mai 2007
NEUADD HAFREN, Y DRENEWYDD
GŴYL GERDD MALDWYN
Messa di Gloria  Puccini
Offeren yn D
  Dvorak
Arweinydd: Gwyn L Williams

1 Mai 2007
THEATR CLWYD, YR WYDDGRUG
Eitemau Marimba gydag Ensemble Cymru

29 Ebrill 2007
PENCAMPWRIAETH BANDIAU PRES IEUENCTID, Manceinion
Tiwtor gyda Band Ieuenctid Gwynedd ac Ynys Môn
CANLYNIAD: GWOBR GYNTAF

21 Ebrill 2007
CADEIRLAN LLANELWY
FFILHARMONIA GOGLEDD CYMRU
Requiem  
John Rutter
Magnificat  John Rutter

30 Mawrth 2007 3.30yh
YSGOL RYDAL PENRHOS, BAE COLWYN
ENSEMBLE CYMRU
RHANNAU allan o Messiah
  Handel

27 a 28 Mawrth 2007
GALERI, Caernarfon
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias

Cyngherddau Cerddorfa a Band

21 Mawrth 2007
YSGOL GYFUN LLANGEFNI
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias

Cyngerdd Cerddorfaol

17 a 18 Mawrth 2007
PENCAMPWRIAETH BANDIAU PRES, Abertawe
Gyda Seindorf Beaumaris

26 Chwefror 2007 1.00yh - 3.00yh
PRIFYSGOL CYMRU, BANGOR
Neuadd Powis
Gweithdy Offerynnau Taro

24 Chwefror 2007
CERDDORFA SYMFFONI'R BRIFYSGOL
Neuadd Prichard Jones, Bangor

23 Chwefror 2007
PRIFYSGOL CYMRU, BANGOR
Ysgol Cerddoriaeth - Diwrnod Agored
Datganiad amser cinio

17 Chwefror 2007 7.30yh
CANOLFAN BEAUMARIS
CYNGERDD ELUSENNOL MAWREDDOG
Seindorf Beaumaris
Castle Players
Côr Ysgolion Môn

17 Chwefror 2007 10.00yb - 5.00yh
SAin, Llandwrog
Recordio traciau ar gyfer teledu

11 Chwefror 2007
COLEG CERDD Y GOGLEDD, MANCEINION (RNCM)
Diwrnod Offerynnau Taro Blynyddol

27 Ionawr 2007
CYNGERDD ER BUDD EISTEDDFOD MÔN 2007
YSGOL GYFUN LLANGEFNI
Gwyn Hughes Jones
Dewi Ellis Jones
Côr Seiriol
Dawnswyr Môn

2006
17 Rhagfyr 2006
GALERI CAERNARFON
Cyngerdd Cerddorfeydd Trawsirol
Canolfan Gerdd William Mathias

16 Rhagfyr 2006
CADEIRLAN LLANELWY
Cyfres Caneuon Gwerin
(Folk Song Suite)  Vaughan Williams
Benedicite  Vaughan Williams

14 Rhagfyr 2006
PRIFYSGOL CYMRU, BANGOR
CYNGERDD CERDDORFAOL A CHORAWL NADOLIG

Eitemau Marimba a Feibraffon

COR SIAMBR PRIFYSGOL BANGOR
Arweinydd: David Evans

9 Rhagfyr 2006
CANOLFAN TABERNACL, MACHYNLLETH
Cyngerdd Unawdol
Marimba ac Offerynnau Taro eraill
TICEDI: 01654 703355

8 Rhagfyr 2006
NEUADD Y DDINAS, SHEFFIELD
CHRISTMAS PRESENCE
Hayley Westenra
Cerddorfa Christmas Presence
Côr Ieuenctid Christmas Presence

3 Rhagfyr 2006
YR EGLWYS FETHODISTAIDD, Stryd Regent, WRECSAM
Dewch i Ganu
MESSIAH Handel
Arweinydd:
Parchg Philip Barnett

2 Rhagfyr 2006
CERDDORFA SYMFFONI'R BRIFYSGOL
Neuadd Prichard Jones, Bangor
DANCE SUITE Bartok
NOCTURNES Debussy
A COLOUR SYMPHONY Bliss

22 Tachwedd 2006
YSGOL GYFUN LLANGEFNI
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias

Cyngerdd Cerddorfaol

3 Tachwedd 2006
CANOLFAN UCHELDRE, CAERGYBI
NOSON I DDATHLU PEN BLWYDD STEVE REICH YN 70
Perfformiadau o:
Four Organs
Clapping Music
Pendulum Music


27 Hydref 2006 7.30yp
GŴYL GELFYDDYDAU CAERGYBI
YSGOL UWCHRADD BODEDERN
Eitemau Marimba a Feibraffon

25 Hydref 2006
BAE COLWYN
Unawdwyr ENSEMBLE CYMRU
Cymdeithas Cerddorfeydd Prydain
BBC Radio 3 LISTEN UP 2006! - Cerddorion ar Alwad

20 Hydref 2006
BAE CAERDYDD
Cynhadledd Cymdeithas
Gŵyliau Celfyddydol Prydain
British Arts Festival Association (BAFA) Conference
Eitemau Marimba a Drwm Gwifrau

17 Hydref 2006 7.30yp
DULVERTON, Gwlad yr Haf
ENSEMBLE CYMRU

Carnifal yr Anifeiliaid
Camille Saint-Saëns
Cyfres ar gyfer Naw Offeryn Grace Williams
Agorawd ar Themau Hebraeg Prokofiev
Sonata ar gyfer Dwy Biano Mozart

14 Hydref 2006 5.00yp a 7.30yp
CILCAIN ger YR WYDDRUG
ENSEMBLE CYMRU
Sand and Stone
Bill Connor
Cyfres ar gyfer Naw Offeryn
Grace Williams

14 Hydref 2006 3.30yp
CILCAIN ger YR WYDDGRUG
ENSEMBLE CYMRU
Carnifal yr Anifeiliaid
Camille Saint-Saëns

13 Hydref 2006 2.00yp
CANOLFAN UCHELDRE, CAERGYBI
ENSEMBLE CYMRU
Carnifal yr Anifeiliaid
Camille Saint-Saëns

13 Hydref 2006 10.00yb
NEUADD DWYFOR, PWLLHELI
ENSEMBLE CYMRU
Carnifal yr Anifeiliaid
Camille Saint-Saëns

12 Hydref 2006 8.00yp
NEUADD POWIS, PRIFYSGOL CYMRU, BANGOR
ENSEMBLE CYMRU
Sand and Stone Bill Connor
Cyfres ar gyfer Naw Offeryn Grace Williams
Agorawd ar Themau Hebraeg Prokofiev
Pedwarawd Ffliwt yn D K285 Mozart

12 Hydref 2006 6.30yp
NEUADD PRICHARD JONES, PRIFYSGOL CYMRU, BANGOR
ENSEMBLE CYMRU
Carnifal yr Anifeiliaid
Camille Saint-Saëns

17 Medi 2006 7.30yp
CADEIRLAN LLANELWY
Gŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru
ENSEMBLE CYMRU
gydag Evelyn Glennie
Sand and Stone
Bill Connor
Cyfres ar gyfer Naw Offeryn
Grace Williams

17 Medi 2006 5.00yp
CADEIRLAN LLANELWY
Gŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru
ENSEMBLE CYMRU
Carnifal yr Anifeiliaid
Camille Saint-Saëns
Sand and Stone
Bill Connor
Cyfres ar gyfer Naw Offeryn
Grace Williams

8 a 9 Medi 2006
ARTSFEST 2006 Birmingham
Perfformio gyda
PEDWARAWD TARO BACKBEATFe ffurfiwyd BackBeat Percussion Quartet
yn 1995, gan ddod a pedwar perfformiwr arbennig at ei gilydd
Chris Bastock
Richard Charles
Damien Harron
Simone Rebello

SAFLE GWE BACKBEAT
3 Medi 2006
500fed GALA MÊR ASGWRN
Cyngerdd Elusennol, Arena Ryngwladol Caerdydd (CIA), Caerdydd
Eitemau Marimba a Feibraffon
Artistiaid eraill yn cynnwys
Max Boyce
Shakin Stevens


12 Awst 2006
GŴYL GELFYDDYDAU KILKENNY
Carmina Burana
Carl Orff
Fersiwn ar gyfer Dwy Biano ac Offerynnau Taro
Backbeat Percussion Quartet

27 Gorffennaf 2006
ENSEMBLE CYMRU
TAITH UNAWDOL
Cyntedd Canolfan Milenium Cymru - 1230
Eitemau Marimba a Feibraffon

14 Gorffennaf 2006 7.30yp
EGLWYS Y DRINDOD, ABERAERON
Eitemau Marimba a Feibraffon
Gwestai Arbennig JASPER SALMON (feiolin)
TICEDI: BBC Call Now 08700 13 18 12


8 Gorffennaf 2006
ENSEMBLE CYMRU
TAITH UNAWDOL
Canolfan Uchelde, Caergybi - 1030
Neuadd Dwyfor, Pwllheli - 1400
Eitemau Marimba a Feibraffon

7 Gorffennaf 2006
ENSEMBLE CYMRU
TAITH UNAWDOL
Neuadd Goffa, Amlwch - 1030
Capel Penrallt, Bangor - 1310
Eitemau Marimba a Feibraffon

2 i 6 Gorffennaf 2006
CWRS PRESWYL BAND
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Tiwtor Offerynnau Taro

1 Gorffennaf 2006
EISTEDDFOD LLANDEGFAN
BEIRNIAD

28 Mehefin 2006
YSGOL BRYN HYFRYD, RHUTHUN
GŴYL RHUTHUN
Prynhawn - GWEITHDAI
Gyda'r Nos - Unawdydd mewn CYNGERDD

Cliciwch yma ar gyfer GWEFAN YR ŴYL

24 Mehefin 2006
CERNYW
CYSTADLEUAETH BANDIAU PRES
Band Biwmares

17 Mehefin 2006
CADEIRLAN BANGOR
Cyngerdd Elusennol er budd Ward Alaw, Ysbyty Gwynedd
Eitemau unigol
Cyfeilydd  Helen Davies

15 Mehefin 2006
BRONYMAEN, MEIFOD
NOSON LAWEN - Tonfedd Eryri ar gyfer S4C
Unawdydd

6 Mehefin 2006
NEUADD POWIS, PRIFYSGOL CYMRU, BANGOR
DATGANIAD CYHOEDDUS
Datganiad PhD - Dewi Ellis Jones

31 Mai 2006
CANOLFAN HAMDDEN BIWMARES
GŴYL BIWmarEs
Unawdydd - DATGANIAD AMSER CINIO - dechrau am 1100

13 Mai 2006
EGLWYS ST JOHN, LLANDUDNO
PercussionXPRESS
Côr Heddlu Manceinion

7 Ebrill 2006
PAFILIWN SIOE M
ÔN
Cyngerdd Cyhoeddi Eisteddfod Môn 2007
Dirion Dir  Gareth Glyn

6 Ebrill 2006
Y DRENEWYDD
GŴYL MALDWYN
Meseia  Handel

29 Ebrill 2006
DARLLEDIAD S4C - Cerddoriaeth Byd Catrin Finch
Artist gwadd (wedi ei recordio yn St Donats)

27 Ebrill 2006
RHAGLEN HYWEL a NIA - eitem ar gyfer Radio Cymru - BBC ar Ynys Môn
Cyfweliad byw ac eitem - o Llangefni

17 - 20 Ebrill 2006
GWEITHDAI OFFERYNIAETH LLADIN
gyda BOSCO DE OLIVEIRA

11 Ebrill 2006
STIWDIOS TINOPOLIS, LLANELLI
WEDI 7 - eitem a cyfweliad ar gyfer S4C
gyda BRIGYN a FFLUR DAFYDD

9 Ebrill 2006
PENCAMPWRIAETH BANDIAU PRES IEUENCTID, Manceinion
Tiwtor gyda Band Ieuenctid Gwynedd ac Ynys Môn
CANLYNIAD: GWOBR GYNTAF

5 a 6 Ebrill 2006
GALERI, Caernarfon
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias

Cyngherddau Cerddorfaol

3 Ebrill 2006
GWEITHDAI TARO ar gyfer Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Ysgol Syr Hugh Owen - Caernarfon

1 Ebrill 2006
CANOLFAN Y CELFYDDYDAU ABERYSTWYTH - Catrin Finch Big Band
Lansio CD newydd Catrin

27 Mawrth 2006
RHAGLEN C2: Sesiwn Acwstig - eitem Radio Cymru
gyda BRIGYN a Fflur Dafydd

19 Mawrth 2006
PENCAMPWRIAETH BANDIAU PRES, Abertawe
Gyda Band Biwmares

15 Mawrth 2006
YSGOL SYR HUGH OWEN, CAERNARFON ac YSGOL GYFUN LLANGEFNI
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias

Cyngherddau Cerddorfaol

11 Mawrth 2006
EISTEDDFOD YR URDD, Rhanbarth Bangor/Ogwen
BEIRNIAD

1 Mawrth 2006
THEATR Y PAFILIWN, Y RHYL
CYNGERDD GŴYL DDEWI - gyda Band Biwmares

25 Chwefror 2006
NEUADD PRICHARD JONES, BANGOR
CERDDORFA Symffoni'R BRIFYSGOL

24 Chwefror 2006
RHAGLEN GAYNOR - Recordio eitem ar gyfer Radio Cymru 27/2/06

18 Chwefror 2006
DARLLEDIAD S4C - Noson Lawen
Eitemau unigol

15 Chwefror 2006
GWEITHDY TARO
Ysgol Pendalar, Caernarfon

12 Chwefror 2006
COLEG CERDD Y GOGLEDD, MANCEINION (RNCM)
Diwrnod Offerynnau Taro Blynyddol

12 Ionawr 2006
St DONATS
Recordio eitemau a trafodaeth - Cerddoriaeth Byd Catrin Finch

Presentable Productions i'w ddarlledu ar S4C 29 Ebrill

2005

12 i 16 Rhagfyr 2005
OPERA CENEDLAETHOL CYMRU
Gweithdai cyfansoddi - James MacMillan

Ysgol Uwchradd Alun, Yr Wyddgrug; Ysgol Uwchradd Fflint; St David's Sir Fllint; Ysgol John Summers, Fflint; Ysgol Eifionydd, Porthmadog

10 Rhagfyr 2005
CADEIRLAN LLANELWY

THE ARMED MAN - KARL JENKINS
Manylion i ddilyn

5 a 6 Rhagfyr 2005
OPERA CENEDLAETHOL CYMRU
Gweithdai cyfansoddi - James MacMillan

Ysgol Dyffryn Nantlle; Ysgol y Gader, Dolgellau

3 Rhagfyr 2005
NEUADD PRICHARD JONES, BANGOR
Cystadleuaeth Côr Cymru - Radio Cymru

Unawdydd yn ystod y cyfnod beirniadu
Cyfeilydd: Harvey Davies

2 Rhagfyr 2005
NEUADD PRICHARD JONES, BANGOR
CERDDORFA SyMFFONI'R BRIFYSGOL
Jana Frenklova (Piano)
Agorawd i Briodas Figaro  Mozart
Consierto Piano yn D leiaf, K466  Mozart
Yr Het Dair-Cornel  Falla


1 Rhagfyr 2005
STIWDIO DELEDU BARCUD, CAERNARFON
NOSON LAWEN - Tonfedd Eryri ar gyfer S4C
Unawdydd

28 a 29 Tachwedd 2005
OPERA CENEDLAETHOL CYMRU
Gweithdai cyfansoddi - James MacMillan
Caerdydd; Ystalyfera

26 Tachwedd 2005
CHRISTMAS PRESENCE
Harrogate International Centre
Sir James Galway
Lady Jeanne Galway
Judith Howarth
Côr Merched Cantamus
Cerddorfa Christmas Presence

23 Tachwedd 2005
YSGOL GYFUN LLANGEFNI
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias

Cyngerdd Cerddorfaol


29 Hydref 2005
NEUADD PRICHARD JONES, BANGOR
CYNGERDD APÊL - Ysgol Pendalar, Caernarfon
Catrin Finch
Côr Meibion Caernarfon
Dewi Ellis Jones
Iwan Parry
17 Hydref 2005
OLDHAM
GWEITHDAI PercussionXPRESS

15 Hydref 2005
Cadeirlan Metropolitan Lerpwl
TAITH GENEDLAETHOL 2005 - - Karl Jenkins OFFEREN

14 Hydref 2005
Cadeirlan Caerwrangon (Worcester)
TAITH GENEDLAETHOL 2005 - - Karl Jenkins OFFEREN

12 Hydref 2005
Cadeirlan Efrog (York)
TAITH GENEDLAETHOL 2005 - - Karl Jenkins OFFEREN

10 a 11 Hydref 2005
OPERA CENEDLAETHOL CYMRU
Gweithdai cyfansoddi gydag ysgolion
Asesu tiwtoriaid ac arweinyddion cwrs mewn ysgolion yng Ngogledd Cymru

3, 4 a 5 Hydref 2005
OPERA CENEDLAETHOL CYMRU
Tiwtor i gwrs Animateurship Lleisiol/Cerdd - Prifysgol Cymru, Bangor

30 Medi 2005
Cadeirlan Ty Ddewi
TAITH GENEDLAETHOL 2005 - - Karl Jenkins OFFEREN

23 Medi 2005
Galeri, Caernarfon
TAITH GENEDLAETHOL 2005 - - Karl Jenkins OFFEREN

18 Medi 2005
CADEIRLAN LLANELWY
Gŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru
OFFEREN - St JOHN ROBERTS
Gwaith newydd gan Brian Hughes

Côr Meibion Trelawnyd
Cantorion Sirenian
Andrew Rees (Tenor)
Rona Jones (Piano)
Catrin Morgan (Feiolin)
Dewi Ellis Jones (Offerynnau Taro)
Aled Lewis Evans (Storïwr)

10 Medi 2005
ARTSFEST 2005 Birmingham
Perfformio gyda
PEDWARAWD TARO BACKBEATFe ffurfiwyd BackBeat Percussion Quartet
yn 1995, gan ddod a pedwar perfformiwr arbennig at ei gilydd
Chris Bastock
Richard Charles
Damien Harron
Simone Rebello


SAFLE GWE BACKBEAT
31 Awst 2005
THEATR GOGLEDD CYMRU, LLANDUDNO
Noson i'w Chofio (A Night to Remember)

12 Awst 2005
PORTHMADOG
MIRI MADOG
Dyl Bili

9 Awst 2005
THEATR GOGLEDD CYMRU, LLANDUDNO
Noson i'w Chofio (A Night to Remember)

3 Awst 2005
EISTEDDFOD GENEDLAETHOL CYMRU
Hyrwyddo fy CD ar stondin SAIN

1 Awst 2005
EISTEDDFOD GENEDLAETHOL CYMRU
Beirniad answyddogol ar raglen S4C
RHUBAN GLAS OFFERYNNOL 19+

31 Gorffennaf 2005
EISTEDDFOD GENEDLAETHOL CYMRU
Cystadlu gyda Seindorf Biwmares

30 Gorffennaf i 5 Awst 2005
YSGOL HAF HARLECH

27 Gorffennaf 2005
RECORDIAD TELEDU
Y Sioe Gelf -
Cwmni Da ar gyfer S4C

26 Gorffennaf 2005
THEATR GOGLEDD CYMRU, LLANDUDNO
Noson i'w Chofio (A Night to Remember)

25 to 29 Gorffennaf 2005
CANOLFAN CONWY, LLANFAIRPWLL
GWEITHDAI I SLOUGH MUSIC
Prosiect cyfansoddi cerddoriaeth TGAU

18 i 21 Gorffennaf 2005
CWRS PRESWYL BAND
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Tiwtor Offerynnau Taro

16 Gorffennaf 2005
THEATR GOGLEDD CYMRU, LLANDUDNO
Seindorf Biwmares
Unawdydd marimba

15 Gorffennaf 2005
GŴYL GERDD LLANDUDNO
ENSEMBLE CYMRU
Facade   
William Walton

12 i 15 Gorffennaf 2005
GWEITHDAI OFFERYNNAU TARO i Wasanaeth Ysgolion William Mathias
Ysgol Gynradd Bodedern, Ysgol y Graig - Llangefni
Y Borth - Porthaethwy, Gwaun Gynfi - Deiniolen
Ysgol yr Hendre - Caernarfon, Ysgol Bro Lleu - Penygroes

10 Gorffennaf 2005
GŴYL GERDD LLANDUDNO
Missa Criolla  
Ramirez
John Huw Davies (Arweinydd)

A
Consierto i Farimba  
Rosauro
Mai Newman (Cyfeilydd)

9 Gorffennaf 2005
CANOLFAN HAMDDEN BIWMARES
Cyngerdd Blynyddol Seindorf Biwmares

5 Gorffennaf 2005
RHAGLEN DEI THOMAS - Recordio eitem Radio Cymru


4 i 7 Gorffennaf 2005
CWRS CERDDORFAOL
Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Tiwtor Offerynnau Taro

1 Gorffennaf 2005
RHAGLEN GAYNOR - Recordio eitem Radio Cymru ar gyfer 4/7/05

25 Mehefin 2005
GŴYL CRICCIETH
Cyngerdd Diweddglo'r Ŵyl - Unawdau marimba
Cyfeilydd:   Harvey Davies (piano)

21 Mehefin 2005
STIWDIO TINOPOLIS, LLANELLI
WEDI 3 - Recordio unawdau a chyfweliad ar gyfer S4C

20 Mehefin 2005
GALERI, CAERNARFON
Lansiad swyddogol y CD
ZIMBA ZAMBA ar label SAIN

Cliciwch yma i ARCHEBU'R CD gan SAIN

CDs eraill SAIN a lansiwyd:

Bryn Trefel a Rhys Meirion
Jeremy Huw Williams a Catrin Finch
Rhian Mair Lewis
1 i 5 Mehefin 2005
TAITH NORWY
Seindorf Biwmares
Gwaith Band ac Unawdydd

31 Mai 2005
CANOLFAN HAMDDEN BIWMARES
GŴYL BIWmarEs
Unawdydd gyda Seindorf Biwmares

14 Mai 2005
EGLWYS ST JOHN, LLANDUDNO
Eitemau PercussionXPRESS
Côr Heddlu Manceinion

7 Mai 2005
CYSTADLEUAETH Y GRAND CHARITY SHIELD, Blackpool
Chwarae gyda Seindorf Biwmares

30 Ebrill 2005
Y DRENEWYDD
GŴYL MALDWYN
Gloria  Vivaldi
Requiem  
Mozart


29 Ebrill 2005
YSGOL ALUN, YR WYDDGRUG (dau berfformiad)
CERDDORFA SIAMBR ENSEMBLE CYMRU
Pedr a'r Blaidd  
Sergey Prokofiev
Storiwr:   Llion Williams

28 Ebrill 2005
CEI CONA (bore), THEATR CLWYD (prynhawn)
CERDDORFA SIAMBR ENSEMBLE CYMRU
Pedr a'r Blaidd  
Sergey Prokofiev
Storiwr:   Llion Williams
23 Ebrill 2005
EGLWYS ST PAUL, BAE COLWYN
CYMDEITHAS GORAWL COLWYN
Gloria
   Poulenc
St Cecilia Mass   Gounod

16 Ebrill 2005
CANOLFAN HAMDDEN WILMSLOW
CERDDORFA SYMFFONI WILMSLOW

3 Ebrill 2005
GALERI, CAERNARFON
CERDDORFA SIAMBR CYMRU

2 Ebrill 2005
CANOLFAN HAMDDEN BIWMARES
Y DYN EIRA (THE SNOWMAN)
Cerddorfa Rhanbarth Ynys Môn
Cerddorfa Siambr Cymru
Storïwr:  Howard Blake

1 Ebrill 2005
GALERI, CAERNARFON
ENSEMBLE CYMRU
Agoriad Swyddogol

26 Mawrth 2005
TRAWSFYNYDD
OFFEREN - St JOHN ROBERTS
Gwaith newydd gan Brian Hughes

Cantorion Brian Hughes
Côr Meibion Prysor
Rhys Meirion (Tenor)
Rona Jones (Piano)
Catrin Morgan (Feiolin)
Dewi Ellis Jones (Offerynnau Taro)
Côr Llefaru Bro Hedd Wyn (Storïwyr)

18 Mawrth 2005
GALERI, CAERNARFON
Y CYNGERDD CYNTAF YN Y LLEOLIAD NEWYDD HWN
Ymddangos gyda:
Côr Cofnod      Arweinydd: Owain Gethin Davies
Cyfeilydd Dewi fydd Helen Davies (piano)

13 Mawrth 2005
NEUADD BRANGWYN, ABERTAWE
Chwarae gyda Seindorf Biwmares

10 Mawrth 2005
NEUADD POWIS, BANGOR
GŴYL GERDD NEWYDD BANGOR
Ymddangos gyda:
Owain Llwyd (piano)
Sioned Eleri Roberts (clarinet)

4 Mawrth 2005
CYMDEITHAS CYMRY CAER
Gŵr Gwadd Cinio Gŵyl Ddewi

26 Chwefor 2005
NEUADD PRICHARD JONES, BANGOR
CERDDORFA SYMFFONI A CHOR Y BRIFYSGOL
Consierto i Offerynnau Taro
  Bill Connor
(Perfformiad Cyntaf)

10 a 11 Chwefror 2005
BBC CYMRU CAERDYDD
GWAITH CYFANSODDI GYDA CERDDORFA GENEDLAETHOL GYMREIG Y BBC
Gweithio ar:
Symudiad 3 Consiertino i Biano a Cherddorfa    Dewi Ellis Jones

29 Ionawr 2005
NEUADD PRICHARD JONES, BANGOR
CERDDORFA SIAMBR ENSEMBLE CYMRU
Pedr a'r Blaidd  
Sergey Prokofiev
Storiwr:   Llion Williams


28 Ionawr 2005
NEUADD DWYFOR, PWLLHELI
CERDDORFA SIAMBR ENSEMBLE CYMRU
Pedr a'r Blaidd   Sergey Prokofiev
Storiwr:   Llion Williams

25 Ionawr 2005
TABERNACL, MACHYNLLETH


Recordio traciau ar gyfer fy CD
15 Ionawr 2005
PAFILIWN CORWEN
Er budd Ty Gobaith
Artisiaid eraill
Côr Aelwydydd Unedig
John Eifion
Hogiau'r Wyddfa
Owain Llwyd
Ffarmwr Ffowc
Elin Fflur a'r Band

Annette Bryn Parri

 

 

Bywgraffiad - Rhestr Unawdau - Digwyddiadau - Offerynnau - Oriel - Ffyn - Disgiau - Lincs - Cysylltu
© Dewi Ellis Jones 2017