ORIEL

CLICIWCH ar y llun i'w weld yn fwy

Ysgol Cerddoriaeth Prifysgol Cymru Bangor
Ysgol Cerddoriaeth
Prifysgol Cymru Bangor
Neuadd Prichard Jones Seremoni MA Dewi
Neuadd Prichard Jones
Seremoni MA Dewi
Derbyn cymeradwyaeth
Derbyn cymeradwyaeth
Tiwnio
Tiwnio

Cyngerdd Elusennol (S4C) er budd Ty Gobaith
Cyngerdd Elusennol Caernarfon

Dewi a'i gyfeilydd rheolaidd Harvey Davies yn cyfrif y bariau
Dewi a Harvey Davies (Piano)
 CHWITH i'r DDE: Gladys Pritchard (Cyfarwyddwriag yr Ŵyl), Dewi, Arglwyddes Cledwyn o Benrhos, Albert Owen (AS Ynys Môn)
Gŵyl Caergybi 2004

Marimba nesaf
Prosiect adnewyddu seiloffon - y canlyniad.   CLICIWCH tanodd i weld tudalen Offerynnau
Seiloffon wedi ei adnewyddu
(Gweler Offerynnau)

Dewi gyda'r cyfansoddwr o Brasil, Dr Ney Rosauro Diwrnod Offerynnau Taro RNCM 2005
Recordio CD gyntaf  - traciau gyda chyfeiliant band - Ysgol David Hughes, Porthaethwy
Sesiwn recordio

Recordio gyda
Seindorf Beaumaris

Gwyn Evans yn arwain

Cyngerdd ffarwel 
Meibion Menlli

Capel Bethesda Chapel
YR WYDDGRUG
Meibion Menlli dan arweiniad Dr Aled Lloyd Davies (rhes flaen 5ed o'r chwith)
Ffarwel olaf
Meibion Menlli

Bywgraffiad - Rhestr Unawdau - Digwyddiadau - Offerynnau - Oriel - Ffyn - Disgiau - Lincs - Cysylltu
© Dewi Ellis Jones 2017